W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (WN-1)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Nieruchomościami

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO ( WN-1)

  1.       OPIS USŁUGI:

      Na podstawie umowy dzierżawy, Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać Dzierżawcy nieruchomość gruntową do używania i pobierania pożytków, a Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

      Dzierżawa nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wymaga zgody  Wojewody Śląskiego /Rady Powiatu Cieszyńskiego.

2.     WYMAGANE DOKUMENTY:

    - pisemny wniosek o dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa/Powiatu Cieszyńskiego. W przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę działalności gospodarczej należy podać numery  NIP, REGON lub KRS,

    - wskazanie numeru działki, obrębu i powierzchni, dołączenie mapy zasadniczej z zaznaczonym terenem będącym przedmiotem wniosku oraz określenie czasu i celu dzierżawy.

3.     OPŁATY:

     Za dokonanie czynności nie pobiera się opłaty skarbowej,

4.       MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

-        przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,

-        złożyć w biurze podawczym: w budynku przy ul. Bobreckiej 29 lub przy ul. Szerokiej 13

-     przesłać drogą elektroniczną

-

5.       DODATKOWE INFORMACJE:

Informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości ( Cieszyn ul. Szeroka 13 pok. 290 ), w godzinach pracy urzędu, tel. kontaktowy: 33/ 4777 422.

6.       CZAS REALIZACJI USŁUGI:

Obowiązujące przepisy nie przewidują terminów na załatwienie wniosku o wydzierżawienie nieruchomości.

 7.       SPOSÓB ODBIORU:

Umowę dzierżawy wnioskodawca podpisuje i odbiera w Wydziale Nieruchomości (ul. Szeroka 13, 43-400 Cieszyn).

8.       PODSTAWY PRAWNE:

Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, Kodeks cywilny.

9.       TRYB ODWOŁAWCZY:

Spory mogące wyniknąć z umowy dzierżawy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego.

10.    WZORY DOKUMENTÓW:

Wniosek o dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa/Powiatu Cieszyńskiego. 


   KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.:33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
2) W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa;
4) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają podmioty zewnętrzne, uprawnione do uzyskania danych, świadczące usługi na rzecz Urzędu w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwów zakładowych;
7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo cofnięcia zgody ( prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem );
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia; podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne i może zostać wykorzystane w celach kontaktowych przy załatwianiu sprawy.  
 

Załączniki

wniosek doc, 28 kB

Powiadom znajomego