W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zapewnienie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodziezy z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim - WE-8

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Edukacji

ZAPEWNIENIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU GŁĘBOKIM

 1.      Opis usługi:

Dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, dla których udział w tych zajęciach uznaje się za spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, Starosta  właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce położenia podmiotu, w którym dziecko przebywa albo miejsce zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów), na wniosek kierowników tych podmiotów lub rodziców (prawnych opiekunów), zapewnia udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych. Starosta zapewnia również udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych w ORW przy ZPSWR Cieszyn dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata. 

2.      Wymagane dokumenty:

Podstawą zapewnienia dziecku zajęć rewalidacyjno – wychowawczych jest złożenie wniosku do Starosty Cieszyńskiego wraz z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

3.      Opłaty:

Zapewnienie udziału w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych jest bezpłatne.

4.      Miejsce składania dokumentów:

Wniosek wraz z orzeczeniem można wysłać pocztą lub złożyć w kancelarii Starostwa: ul. Bobrecka 29 lub ul. Szeroka 13, 43-400 Cieszyn.

5.      Kto udziela informacji:

Wydział Edukacji, Daria Czarnecka, tel. 33 47-77-219

6.      Czas realizacji usługi:

Po weryfikacji wniosku wydawane jest niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca, skierowanie do zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

7.      Sposób odbioru:

Skierowanie wysyłane jest do wnioskodawcy / podmiotu, w którym dziecko przebywa, pismem poleconym. ZPSWR Cieszyn odbiera dokument osobiście.

8.      Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

9.      Tryb odwoławczy:

Odwołanie nie przysługuje.

10.  Wzory wniosków:

Wzór wniosku o skierowanie do zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Starosta Cieszyński, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2)      W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3)      Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku/podopiecznemu zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.04.2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;  

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;  

5)      Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)      Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie wniosku o skierowanie dziecka/podopiecznego do zajęć rewalidacyjno - wychowawczych. W zakresie Pani/Pana numeru telefonu oraz dotychczasowej jednostki, do której dziecko uczęszczało, podanie danych jest dobrowolne, ale istotne w celu ułatwienia kontaktu i realizacji wniosku;

10)  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Załączniki

Powiadom znajomego