W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Inspektor Ochrony Danych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Inspektor Ochrony Danych
Miejsce pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, ( p.117, II piętro)
Status w trakcie rozstrzygania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, poszukuje kandydata na wolne samodzielne kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektor Ochrony Danych - 1 etat (umowa na zastępstwo).

 Zakres zadań: 

 1. Realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych w brzmieniu załącznika od Ustawy Zarządu Powiatu nr 870/ZP/V/18 z dnia 24.05.2018 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie powołania wspólnego inspektora ochrony danych dla jednostek organizacyjnych.
 2. Wypełnianie zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.
 3. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania.
 4. Prowadzenie rejestru incydentów bezpieczeństwa informacji.
 5. Monitorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 6. Przestrzegania zasad wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych w związku z wykonywanymi czynnościami.
 7. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie. 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów państwa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 7. wykształcenie wyższe,
  co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
 8. posiadanie wiedzy z zakresu krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych, pakietu Microsoft Office,
 2. preferowane kierunki wykształcenia: prawo, administracji, informatyka, bezpieczeństwo narodowe.
 3. odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność analitycznego myślenia,
 4. mile widziane doświadczenie w zakresie zadań na danym stanowisku pracy,
 5. mile widziane znajomość przepisów ustaw: ustawy o ochronie danych osobowych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (podstawowe zagadnienia), ustawa o pomocy społecznej (podstawowe zagadnienia), ustawy o pracownikach samorządowych.

Informacja dla osób niepełnosprawnych:

 • informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2023 r. wynosił więcej niż 6 %,
 • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29 w Cieszynie, w którym znajduje się winda.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Pracownik będzie zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy. Praca będzie wykonywana w systemie dziennym, jednozmianowym od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV (telefon kontaktowy),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, ewentualny staż pracy i stopień niepełnosprawności, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach.
 5. Oświadczenie o:
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego lub dostarczenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (określony w przepisach o służbie cywilnej) w przypadku posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej oraz obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów państwa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na ww. stanowisku,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk w załączeniu).

Dokumenty należy składać do 3 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 (pok. 117, II piętro) z dopiskiem „Konkurs na samodzielne kierownicze stanowisko Inspektora Ochrony Danych".

Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie powyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.

 

 
Załączniki

Powiadom znajomego