W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

INSTYTUCJE OBOWIĄZNE - KOMUNIKAT STAROSTY CIESZYŃSKIEGO

KOMUNIKAT DLA FUNDACJI ORAZ STOWARZYSZEŃ, MAJĄCYCH SIEDZIBĘ NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO

 
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą” nakłada na podmioty, tzw. „instytucje obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy, instytucją obowiązaną jest fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 166) oraz stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 21, 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, zwracam się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń czy Państwa organizacja spełnia przesłanki i jest instytucją obowiązaną w myśl powyższych przepisów. Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29) lub drogą mailową 
na adres: b.jurkiewicz@powiat.cieszyn.pl  w terminie do 22 grudnia 2023 r.

W przypadku zaistnienia zmiany stanu faktycznego wskazane jest poinformowanie o tym fakcie organu nadzorującego tj. Starostę Cieszyńskiego. 

 
 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego