W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zasadnicza treść uzgodnień

Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy współadministratorami Starostą Cieszyńskim i Powiatowy Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Starosta Cieszyński oraz Powiatowy Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności mający siedzibę w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 działając na podstawie art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w dniu 25 sierpnia 2021 r. zawarli porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi. Współadministratorzy danych osobowych ustalili, że dane osobowe są przetwarzane w celach określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób i dotyczą realizacji zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej i wspierania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przez Starostę Cieszyńskiego. W wyniku uzgodnień przyjęli na siebie niżej wymienione zadania w procesie przetwarzania danych osobowych.

1.      Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jako współadministrator:

 •  ustala kategorie danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji jego zadań ustawowych oraz przetwarza dane osobowe w celach z nimi związanych,
 • stosuje środki fizyczne, techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych,
 • realizuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 oraz 14 RODO wobec podmiotów danych,
 •  zapewnienia skuteczne wykonywanie przez podmioty danych przysługujących im praw określonych w rozdziale III RODO,
 • zawiera umowę w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami zapewniającymi wsparcie dla systemu informatycznego „Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych,
 • przeprowadza ocenę skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania, zgodnie z art. 35 RODO.

  2.      Starosta Cieszyński jako współadministrator:

 • określa, zapewnia i stosuje fizyczne, techniczne i organizacyjne warunki przetwarzania danych osobowych oraz środki ochrony służące zapewnieniu im właściwego poziomu bezpieczeństwa,
 • odpowiada za prawidłową realizację celów archiwalnych,
  zawiera umowy w sprawach powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności z podmiotami zapewniającymi wsparcie systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych,
 • wspiera Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania podmiotów danych, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO, w tym prawa dostępu do danych,
 • wspiera Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy dokonywaniu oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania, zgodnie z art. 35 RODO,
 • przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania.

3. Niezależnie od w/w uzgodnień, osoby których dane dotyczą mogą wykonywać przysługujące im prawa wynikające z RODO wobec każdego ze współadministratorów, co oznacza, że żądanie realizacji praw skierowane do każdego ze współadministratorów jest żądaniem złożonym zgodnie z RODO.

4. Przekazywanie danych osobowych oraz komunikacja pomiędzy współadministratorami odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Starostwie Powiatowym w Cieszynie zasadami wykonywania czynności kancelaryjnych, ochrony danych osobowych i dokumentacją bezpieczeństwa informacji oraz funkcjonowania archiwum zakładowego.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy przez żadnego ze współadministratorów.

6. W przypadku wystąpienia sytuacji powodującej naruszenie ochrony danych współadministratorzy wspólnie prowadzą postępowanie wyjaśniające okoliczności i przyczyny naruszenia oraz dokonują oceny jego skutków dla ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

7. Współadministratorzy wyznaczyli wspólnego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pracownik Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 33 47 77 226, e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl.

8. Każdy ze współadministratorów jest odpowiedzialny za zgodność przetwarzania danych osobowych z RODO oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Powiadom znajomego