W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Rejestr instytucji kultury

I.     Informacje o rejestrze: 

- Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Cieszyński, prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) przez Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.

- Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej. 

- Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
- Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze. 

II.     Sposób udostępniania rejestru:

- Dostęp do zawartości rejestru ma charakter otwarty, jest bezpłatny i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

- Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

- Urzędowo poświadczony odpis z rejestru instytucji kultury wydaje się każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w elektronicznej księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

- Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo elektronicznej księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

- Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o odpis z rejestru lub elektronicznej księgi rejestrowej). Dowód zapłaty może mieć postać wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. Nr 187, poz. 1330).

- Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Cieszynie: 72 1030 1087 0000 0000 8309 6063  lub w kasie Starostwa.

- Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego. 

- Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz elektroniczne księgi rejestrowe instytucji kultury, które znajdują się w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

 

 

Załączniki

WNIOSEK docx, 14 kB

Powiadom znajomego