W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Nabór członków do Komisji Konkursowych - sport, kultura 2022

NABÓR CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH

W związku z ogłoszonymi przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w dniu 13 stycznia br., otwartymi konkursami ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zapraszamy do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone 
w ramach ogłoszonych Konkursów.


Kandydatów na członków Komisji mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).


W pracach Komisji Konkursowej może wziąć udział osoba, która spełnia następujące kryteria:

1) nie reprezentuje oraz nie została wskazana przez organizację pozarządową lub inny uprawniony podmioty biorący udział w Konkursie (z danego zakresu),

2) nie pozostaje wobec podmiotu biorącego udział w Konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,

3) posiada wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres tematyczny danego Konkursu,

4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

5)  posiada nieposzlakowaną opinię;

 

Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1) zaopiniowanie ofert, złożonych w ramach Konkursu z zakresu: wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej /kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminach otwartych konkursów ofert.

2) proponowanie podziału środków pomiędzy ofertami. 

 

Udział w pracach Komisji Konkursowej ma charakter społeczny.

 

Zgłoszenia można nadsyłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) lub składać bezpośrednio w kancelariach Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 lub ul. Szerokiej 13, w terminie do 27 stycznia 2022 roku (Formularz zgłoszeniowy – w załączeniu)

 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie – tel.: 33/ 4777 212.

                                                                                                     

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego