W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Obwieszczenie sprzedaży ruchomości w drodze przetargu ofert - Renault Megane Scenic

Starosta Cieszyński działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2022 r. poz. 479 ze zm. ), w związku z § 3 pkt. 1 lit. a i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1805) podaje do publicznej informacji, że ogłasza przetarg ofert na sprzedaż niżej wymienionej ruchomości, stanowiącej własność Powiatu Cieszyńskiego, wobec której orzeczony został przepadek na rzecz powiatu w trybie określonym w art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.) 


- rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

- marka/typ: Renault

- model: Megane Scenie

- pojemność silnika: 1870 cm'

- moc: 96 kW (131 KM)

- nr VIN: VF1JMS40637107205

- rok produkcji: 2006 

- data pierwszej rejestracji: 28.12.2006 r. 

- stan techniczny: uszkodzony

 
Pojazd wyceniony został przez biegłego skarbowego na kwotę 2 500,00 zł brutto (dwa tysiące pięćset zł 00/100), cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomości tj.: 1 875,00 zł brutto (tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć zł 00/100). 


Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Renault Megane Scenie" można składać do dnia 30.11.2023 r. do godziny 12.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.

W ofercie należy podać imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon komórkowy oferenta oraz oferowana cenę brutto oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń (załącznik nr 1).  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2023 r. o godzinie 09.00 w Starostwie Powiatowym w Cieszynie -pokój nr 121 (II piętro). Wybiera się ofertę z najkorzystniejszą ceną. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez kilku oferentów, wybrana będzie oferta, która wpłynęła do Starostwa jako pierwsza.

Pojazd można obejrzeć na parkingu strzeżonym firmy P.P.H.U. BAŚCIK ul. Gajowa 26 43-426 Łączka w dniu 27.11.2023 r. w godzinach od 9.00 do 12.00.


Osobą upoważnioną do udzielenia informacji na temat przetargu jest: 

-Krzysztof Glajcar — kierownik Biura Transportu i Organizacji Ruchu -Katarzyna Wojacka — podinspektor Biura Transportu i Organizacji Ruchu 

Starosta Cieszyński:

1. Zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny;

2. Nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanej ruchomości oraz nie udziela gwarancji ani rękojmi na sprzedaną ruchomość. 

Załączniki

Powiadom znajomego