W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/329/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2010 roku.

Uchwała nr                  /10

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia               2010r.

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/329/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia
30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2010 roku

 

 

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271), po zasięgnięciu opinii wójtów gmin, burmistrzów miast z terenu powiatu cieszyńskiego i Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bielsku-Białej

 

 

 

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala:

 

 

§ 1

 

W uchwale nr XXXVI/329/09 z dnia 30 listopada 2009r. załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1A i 2A do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 


UZASADNIENIE

 

do uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie w sprawie zmiany uchwały
nr XXXVI/329/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2010 roku

 

Zgodnie z przepisem art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271), w brzmieniu ustalonym z dniem 1 sierpnia 2009r.:

1. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta
i inne dni wolne od pracy.

2. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. 

W dniu 02.02.2010r. wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Cieszynie
pismo z dnia 25.01.2010 r., w którym poinformowano o planowanej likwidacji apteki
„Na Kubisza” w Cieszynie. W związku z powyższym, w rozkładzie godzin pracy
i harmonogramie dyżurów aptek na terenie miasta Cieszyn muszą zajść zmiany. Burmistrz Miasta Cieszyna oraz Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej pozytywnie zaopiniowały ww. zmiany.Załączniki

zał.1 doc, 130 kB
zał.2 doc, 785 kB

Powiadom znajomego