Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Dotowanie niepublicznych szkół i placówek (WE-6)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Sprawa

Komórka odpowiedzialna Wydział Edukacji

Treść

1.        Opis usługi:

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), określa Uchwała Nr XXV/161/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r.

Jednostkami uprawnionymi do uzyskania dotacji są niepubliczne szkoły o uprawnienia szkół publicznych, a także niepubliczne placówki, prowadzone przez osoby fizyczne i prawne, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Powiat Cieszyński,  które spełniły wymogi określone w rozdziale 3 uchwały, o której mowa wyżej.

Warunkiem przyznania dotacji jednostkom niepublicznym jest złożenie przez nie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o udzielenie dotacji nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Podstawą przekazywania dotacji jednostkom niepublicznym oprócz sprawozdań o faktycznej liczbie uczniów / słuchaczy / wychowanków / miejsc noclegowych za dany miesiąc są informacje o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Sprawozdanie i informacje  złożone muszą zostać w terminie do 10 dnia miesiąca, którego dotyczy. Sprawozdanie za grudzień oraz informację za listopad złożone muszą zostać w terminie do 5 grudnia.

Kwota dotacji udzielanej danej jednostce niepublicznej podlega rozliczeniu polegającym na weryfikacji danych dotyczących wykorzystania środków pochodzących z dotacji oraz danych o liczbie uczniów / słuchaczy / wychowanków /  miejsc noclegowych podanych w miesięcznych sprawozdaniach.

Każda jednostka niepubliczna, która otrzymała dotacje z budżetu Powiatu Cieszyńskiego może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości danych o liczbie uczniów / słuchaczy / wychowanków / miejsc noclegowych oraz danych dotyczących pobrania i wykorzystania otrzymanej dotacji.


2.        Wymagane dokumenty:

a.        Wypełniony wniosek o udzielenie dotacji dla szkoły/placówki niepublicznej na dany rok kalendarzowy lub odpowiednio wniosek o udzielenie dotacji dla niepublicznego schroniska młodzieżowego na dany rok kalendarzowy - wzór do uzyskania w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, bądź na stronie Powiatu.

b.        Kserokopia decyzji o wpisie do ewidencji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Cieszyński.

c.        Kserokopia decyzji o nadaniu danej szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej.

d.      Wypełnione miesięczne sprawozdanie o liczbie uczniów / słuchaczy / wychowanków lub odpowiednio miesięczne sprawozdanie o liczbie miejsc przygotowanych w niepublicznych schroniskach młodzieżowych - wzór do uzyskania w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, bądź na stronie Powiatu.

e.        Wypełnione kwartalne sprawozdanie z wykorzystania dotacji dla szkoły/placówki - wzór do uzyskania w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, bądź na stronie Powiatu.

f.         Wypełnione sprawozdanie o liczbie uczniów / słuchaczy / wychowanków / miejsc noclegowych w danym roku - wzór do uzyskania w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, bądź na stronie Powiatu.

g.      Informacja o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych - wzór do uzyskania w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, bądź na stronie Powiatu.

      


3.        Opłaty (kwoty i formy opłat):
bezpłatnie.


4.        Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29. Kancelaria ogólna.


5.        Kto udziela informacji:
Wydział Edukacji. Beata Lebioda, Dariusz Błaszkiewicz. tel. 477-72-17.


6.        Czas  realizacji usługi:
do ostatniego dnia każdego miesiąca.


7.        Sposób odbioru:
przelew dotacji na rachunek bieżący danej jednostki niepublicznej.


8.        Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) art. 90; Uchwała Nr XXV/161/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.


9.        Tryb odwoławczy:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.


10.     Wzory wniosków, formularzy załączników:

a.        wzór wniosku o udzielenie dotacji dla szkoły/placówki niepublicznej na dany rok kalendarzowy.

b.        wzór wniosku o udzielenie dotacji dla niepublicznego schroniska młodzieżowego na rok kalendarzowy.

c.       wzór sprawozdanie o liczbie uczniów / słuchaczy / wychowanków w danym miesiącu.

d.         wzór sprawozdania o liczbie miejsc przygotowanych w niepublicznych szkolnych schroniskach młodzieżowych.

e.         wzór informacji o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych

f.          wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji dla szkoły/placówki za kwartał.

g.     wzór sprawozdania o liczbie uczniów/słuchaczy/wychowanków/miejsc noclegowych w roku.Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij