Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

NIP: 548-21-37-408
REGON: 072186224

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

NIP: 548-21-37-408
REGON: 072186224

Kierownictwo Starostwa

Starosta
Janusz Król

tel. 33 47 77 100

Wicestarosta
Maria Cieślar

tel. 33 47 77 100

Godziny pracy

Starostwo Powiatowe w Cieszynie czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach:


Poniedziałek:  730 - 1530
Wtorek:  730 - 1530
Środa:  730 - 1530
Czwartek: 800 - 1700
Piątek: 800 - 1500

Starosta Cieszyński przyjmuje strony w sprawie skarg
i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 16.00
(prócz ostatniego wtorku miesiąca, w związku z Sesją Rady Powiatu Cieszyńskiego).

Konta bankowe

Numery kont bankowych — Bank Handlowy w Warszawie S.A.


63 1030 1087 0000 0000 8309 6128
(opłaty rejestracyjne i prawa jazdy)


Opłaty geodezyjne: 
94 1030 1087 0000 0000 8309 6055
(opłaty geodezyjne: za mapy, wypisy i wyrysy z ew. gruntów itp.)


Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
50 1030 1087 0000 0000 8309 6071
(opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i melioracyjne)

Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim


W Powiecie Cieszyńskim nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach Wisła, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Dębowiec i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne.

Punkty w Gminach Wisła, Brenna, Goleszów, Skoczów, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Chybie oraz Dębowiec prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Natomiast punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany na terenie Gminy Cieszyn powierzony został organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartych konkursach ofert.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: wymianę instalacji elektrycznej budynku PDPS Feniks w Skoczowie

zamówienie na wymianę instalacji elektrycznej budynku PDPS Feniks w Skoczowie

nr sprawy ZP.272.8.2016

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 5.225.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: wykonanie remontu elewacji wraz z kolorystyką budynku Dwór w PDPS w Pogórzu

zamówienie na wykonanie remontu elewacji wraz z kolorystyką budynku Dwór w PDPS w Pogórzu

nr sprawy ZP.272.7.2016

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 5.225.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru dla zadania „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S – ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km”.

zamówienie na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru dla zadania „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S – ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km”.

nr sprawy ZP.272.6.2016

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: wykonanie robót budowlanych dal zadania: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621S – ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km”

zamówienie na wykonanie robót budowlanych dal zadania: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621S – ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km”

nr sprawy ZP.272.5.2016

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 5.225.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S – ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna”

zamówienie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S – ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna”

nr sprawy ZP.272.4.2016

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic wraz z drenażem budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie przy Pl. Londzina 3

zamówienie na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic wraz z drenażem budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie przy Pl. Londzina 3

nr sprawy ZP.272.2.2016

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 5.225.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

Uchwały Rady

uchwała nr: XIX/132/16

uchwała nr XIX/132/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmian budżetu powiatu

uchwała nr: XIX/131/16

uchwała nr XIX/131/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie współpracy z Polskim Związkiem Kulturalno - Oświatowym Miejscowe Koło Mosty k. Jabłonkowa oraz Miastem Jabłonków

uchwała nr: XIX/130/16

uchwała nr XIX/130/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/86/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowychprowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

uchwała nr: XIX/129/16

uchwała nr XIX/129/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie powołania Rady Społecznej w Cieszyńskim Pogotowiu Ratunkowym w Cieszynie

uchwała nr: XIX/128/16

uchwała nr XIX/128/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2015 rok

uchwała nr: XIX/127/16

uchwała nr XIX/127/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne uchwały

OGŁOSZENIE   Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na posiedzeniu w dniu 24 marca br., podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji projektu zmiany Uchwały Nr XIV/86/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego  z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla...

Wyniki konsultacji w sprawie zmiany w wykazie przystanków

Wyniki konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/265/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Cieszyński...

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany w wykazie przystanków

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na podstawie Uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2016 r. podjął decyzję o skierowaniu do...

Wyniki konsultacji w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

  WYNIKI KONSULTACJI   w sprawie „ Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”   W związku z uwagami organu...

Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/96/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2016 roku

OGŁOSZENIE   Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje, iż na podstawie uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, kieruje do konsultacji projekt Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij