Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

NIP: 548-21-37-408
REGON: 072186224

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

NIP: 548-21-37-408
REGON: 072186224

Kierownictwo Starostwa

Starosta
Janusz Król

tel. 33 47 77 100

Wicestarosta
Maria Cieślar

tel. 33 47 77 100

Godziny pracy

Starostwo Powiatowe w Cieszynie.


Informacja o godzinach pracy poszczególnych Wydziałów i Biur znajduje się w dalszej części artykułu.

Konta bankowe

Numery kont bankowych — Bank Handlowy w Warszawie S.A.


63 1030 1087 0000 0000 8309 6128
(opłaty rejestracyjne i prawa jazdy)


Opłaty geodezyjne: 
94 1030 1087 0000 0000 8309 6055
(opłaty geodezyjne: za mapy, wypisy i wyrysy z ew. gruntów itp.)


Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
50 1030 1087 0000 0000 8309 6071
(opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i melioracyjne)

Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim


W Powiecie Cieszyńskim nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach Wisła, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne.


Punkty w Gminach Wisła, Brenna, Goleszów oraz Skoczów, prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Natomiast punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane na terenie Gminy Cieszyn, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Chybie oraz Zebrzydowice powierzone zostały organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartych konkursach ofert.


Tablica ogłoszeń

UWAGA - Remont Wydziału Architektury i Budownictwa

UWAGA - UTRUDNIENIA Z uwagi na trwający remont pomieszczeń Wydziału Architektury i Budownictwa, przy ul. Szerokiej 13, przepraszamy za czasowe utrudnienia związane z obsługą klientów Starostwa. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestycyjnego dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2645S – ul. A. Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A. Mickiewicza w Marklowicach Górnych”

zamówienie na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestycyjnego dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2645S – ul. A. Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A. Mickiewicza w Marklowicach Górnych”

nr sprawy ZP.272.8.2017

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: wykonanie robót budowlanych w 6 pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach

zamówienie na wykonanie robót budowlanych w 6 pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach

nr sprawy ZP.272.9.2017

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 5.225.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb realizowanych przez Wydział Nieruchomości zadań własnych powiatu i zleconych z zakresu administracji rządowej

zamówienie na wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb realizowanych przez Wydział Nieruchomości zadań własnych powiatu i zleconych z zakresu administracji rządowej

nr sprawy ZP.272.5.2017

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: przebudowę drogi powiatowej nr 2645S - ul. A. Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A. Mickiewicza w Marklowicach Górnych.

zamówienie na przebudowę drogi powiatowej nr 2645S - ul. A. Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A. Mickiewicza w Marklowicach Górnych.

nr sprawy ZP.272.7.2017

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 5.225.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

Uchwały Rady

uchwała nr: XXIX/186/17

uchwała nr XXIX/186/17

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie powierzenia Gminie Zebrzydowice realizacji zadania budowy chodnika przy drodze powiatowej 2624 S - ul. Sobieskiego w Kaczycach - II etap

uchwała nr: XXIX/185/17

uchwała nr XXIX/185/17

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie powierzenia Gminie Cieszyn oprojektowania zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztackiej w Cieszynie”

uchwała nr: XXIX/184/17

uchwała nr XXIX/184/17

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku

uchwała nr: XXIX/183/17

uchwała nr XXIX/183/17

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie powierzenia przez Powiat Cieszyński Powiatowi Pszczyńskiemu prowadzenie zadania publicznego polegającego na wykonywaniu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi i osób upośledzonych umysłowo na rzecz mieszkańców Gminy Strumień.

uchwała nr: XXIX 182/17

uchwała nr XXIX 182/17

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2017 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

uchwała nr: XXIX/181/17

uchwała nr XXIX/181/17

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu cieszyńskiego

Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/318/05 z dnia 27.06.2005r.w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Powiat Cieszyński, a także przypadków, w których zwalnia się dyrektorów z obowiązku realizowania takich zajęć

OGŁOSZENIE   Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na posiedzeniu w dniu 15 lutego  br., podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/318/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania...

Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/266/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23.02.2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

OGŁOSZENIE   Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na posiedzeniu w dniu 15 lutego br., podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/266/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 lutego 2009r....

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

OGŁOSZENIE     Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu w dniu 8 marca 2017 r., podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego...

Wynik konsultacji dotyczących uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku

Wynik konsultacji dotyczących uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku   Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje,...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij