Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

NIP: 548-21-37-408
REGON: 072186224

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

NIP: 548-21-37-408
REGON: 072186224

Kierownictwo Starostwa

Starosta
Janusz Król

tel. 33 47 77 100

Wicestarosta
Maria Cieślar

tel. 33 47 77 100

Godziny pracy

Starostwo Powiatowe w Cieszynie.


Informacja o godzinach pracy poszczególnych Wydziałów i Biur znajduje się w dalszej części artykułu.

Konta bankowe

Numery kont bankowych — Bank Handlowy w Warszawie S.A.


63 1030 1087 0000 0000 8309 6128
(opłaty rejestracyjne i prawa jazdy)


Opłaty geodezyjne: 
94 1030 1087 0000 0000 8309 6055
(opłaty geodezyjne: za mapy, wypisy i wyrysy z ew. gruntów itp.)


Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
50 1030 1087 0000 0000 8309 6071
(opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i melioracyjne)

Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim


W Powiecie Cieszyńskim nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach Wisła, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Dębowiec i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne.

Punkty w Gminach Wisła, Brenna, Goleszów, Skoczów, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Chybie oraz Dębowiec prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Natomiast punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany na terenie Gminy Cieszyn powierzony został organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartych konkursach ofert.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Cieszyńskiego wraz z ich przechowywaniem

zamówienie na usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Cieszyńskiego wraz z ich przechowywaniem

nr sprawy ZP.272.10.2016

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: "Termomodernizacja budynku - Chaty u Niedźwiedzia" - część I (dach).

zamówienie na "Termomodernizacja budynku - Chaty u Niedźwiedzia" - część I (dach).

nr sprawy ZP.272.13.2016

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 5.225.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: budowę powiatowych baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Strumień obszar wiejski oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów istniejących baz dla jednostki ewidencyjnej Strumień miasto

zamówienie na budowę powiatowych baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Strumień obszar wiejski oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów istniejących baz dla jednostki ewidencyjnej Strumień miasto

nr sprawy ZP.272.12.2016

zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej powiatu cieszyńskiego - II

zamówienie na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej powiatu cieszyńskiego - II

nr sprawy WI.7011.59.2016

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Podprogowy

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: dostawę macierzy, urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie

zamówienie na dostawę macierzy, urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie

nr sprawy ZP.272.11.2016

zamawiający Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

cena poniżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej powiatu cieszyńskiego

zamówienie na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej powiatu cieszyńskiego

nr sprawy WI.7011.54.2016

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Podprogowy

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

Uchwały Rady

uchwała nr: XXII/145/16

uchwała nr XXII/145/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmian budżetu powiatu

uchwała nr: XXII/144/16

uchwała nr XXII/144/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

uchwała nr: XXII/143/16

uchwała nr XXII/143/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Cieszyn zadania inwestycyjnego i zapewnienia przez Powiat Cieszyński wkładu własnego.

uchwała nr: XXII/142/16

uchwała nr XXII/142/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Zebrzydowice zadania inwestycyjnego

uchwała nr: XXII/141/16

uchwała nr XXII/141/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Brenna zadania inwestycyjnego

uchwała nr: XXII/140/16

uchwała nr XXII/140/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Cieszynie

Konsultacje społeczne

Konsultacje w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na podstawie Uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, na posiedzeniu w dniu 08.09.2016 r. podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady...

Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/96/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2016 roku

OGŁOSZENIE   Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje, iż na podstawie uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, kieruje do konsultacji projekt Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij