Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

NIP: 548-21-37-408
REGON: 072186224

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

NIP: 548-21-37-408
REGON: 072186224

Kierownictwo Starostwa

Starosta
Janusz Król

tel. 33 47 77 100

Wicestarosta
Maria Cieślar

tel. 33 47 77 100

Godziny pracy

Starostwo Powiatowe w Cieszynie czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach:


Poniedziałek:  730 - 1530
Wtorek:  730 - 1530
Środa:  730 - 1530
Czwartek: 800 - 1700
Piątek: 800 - 1500

Starosta Cieszyński przyjmuje strony w sprawie skarg
i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 16.00
(prócz ostatniego wtorku miesiąca, w związku z Sesją Rady Powiatu Cieszyńskiego).

Konta bankowe

Numery kont bankowych — Bank Handlowy w Warszawie S.A.


63 1030 1087 0000 0000 8309 6128
(opłaty rejestracyjne i prawa jazdy)


Opłaty geodezyjne: 
94 1030 1087 0000 0000 8309 6055
(opłaty geodezyjne: za mapy, wypisy i wyrysy z ew. gruntów itp.)


Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
50 1030 1087 0000 0000 8309 6071
(opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i melioracyjne)

Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim


W Powiecie Cieszyńskim nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach Wisła, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Dębowiec i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne.

Punkty w Gminach Wisła, Brenna, Goleszów, Skoczów, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Chybie oraz Dębowiec prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Natomiast punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany na terenie Gminy Cieszyn powierzony został organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartych konkursach ofert.

Ważny komunikat

Ogłoszenie dotyczące zmiany rachunków

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, że ze względu na zmianę banku obsługującego urząd, zmieniły się również numery rachunków. Aktualne numery rachunków bankowych można znaleźć w dalszej części komunikatu. Aktualne konta bankowe.

więcej o informacji: Ogłoszenie dotyczące zmiany rachunków

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Przeprowadzenie kursów z przedmiotów zawodowych dla klas wielozawodowych

zamówienie na Przeprowadzenie kursów z przedmiotów zawodowych dla klas wielozawodowych

nr sprawy ZP.272.1.2016

zamawiający Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oraz usługi w zakresie bezpieczeństwa obiektów Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

zamówienie na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oraz usługi w zakresie bezpieczeństwa obiektów Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

nr sprawy ZP.272.20.2015

zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 207 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego II

zamówienie na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego II

nr sprawy ZP.272.19.2015

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 207 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych i maszyn specjalistycznych dla Starostwa Powiatowego w Cieszynie na rok 2016

zamówienie na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych i maszyn specjalistycznych dla Starostwa Powiatowego w Cieszynie na rok 2016

nr sprawy WO.18/2015

zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie

tryb zamówienia Podprogowy

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: Wybór banku w celu wykonania bankowej obsługi budżetu Powiatu Cieszyńskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2016-2020

zamówienie na Wybór banku w celu wykonania bankowej obsługi budżetu Powiatu Cieszyńskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2016-2020

nr sprawy ZP.272.18.2015

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 207 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamówienie na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

nr sprawy ZP.272.17.2015

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 207 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

Uchwały Rady

uchwała nr: XVI/114/16

uchwała nr XVI/114/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu na rok 2016

uchwała nr: XVI/113/16

uchwała nr XVI/113/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmian budżetu powiatu

uchwała nr: XVI/112/16

uchwała nr XVI/112/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gos

uchwała nr: XVI/111/16

uchwała nr XVI/111/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie

uchwała nr: XVI/110/16

uchwała nr XVI/110/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XV/96/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2016 roku

uchwała nr: XV/109/15

uchwała nr XV/109/15

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr V/40/15 z dnia 31 marca 2015 „w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2015 ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany w wykazie przystanków

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na podstawie Uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2016 r. podjął decyzję o skierowaniu do...

Wyniki konsultacji w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

  WYNIKI KONSULTACJI   w sprawie „ Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”   W związku z uwagami organu...

Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/96/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2016 roku

OGŁOSZENIE   Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje, iż na podstawie uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, kieruje do konsultacji projekt Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie...

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na podstawie Uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji , skierował do konsultacji społecznych projekt „Programu Współpracy...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij