Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

NIP: 548-21-37-408
REGON: 072186224

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

NIP: 548-21-37-408
REGON: 072186224

Kierownictwo Starostwa

Starosta
Janusz Król

tel. 33 47 77 100

Wicestarosta
Maria Cieślar

tel. 33 47 77 100

Godziny pracy

Starostwo Powiatowe w Cieszynie.


Informacja o godzinach pracy poszczególnych Wydziałów i Biur znajduje się w dalszej części artykułu.

Konta bankowe

Numery kont bankowych — Bank Handlowy w Warszawie S.A.


63 1030 1087 0000 0000 8309 6128
(opłaty rejestracyjne i prawa jazdy)


Opłaty geodezyjne: 
94 1030 1087 0000 0000 8309 6055
(opłaty geodezyjne: za mapy, wypisy i wyrysy z ew. gruntów itp.)


Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
50 1030 1087 0000 0000 8309 6071
(opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i melioracyjne)

Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim


W Powiecie Cieszyńskim nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach Wisła, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Dębowiec i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne.

Punkty w Gminach Wisła, Brenna, Goleszów, Skoczów, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Chybie oraz Dębowiec prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Natomiast punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany na terenie Gminy Cieszyn powierzony został organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartych konkursach ofert.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: zakup wraz z dostawą 2 fabrycznie nowych mikrobusów przystosowanych dla przewozu osób na wózkach inwalidzkich w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III: Część 1 – zakup samochodu dla PDPS w Pogórzu Część 2 – zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez DPS Feniks w Skoczowie

zamówienie na zakup wraz z dostawą 2 fabrycznie nowych mikrobusów przystosowanych dla przewozu osób na wózkach inwalidzkich w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III: Część 1 – zakup samochodu dla PDPS w Pogórzu Część 2 – zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez DPS Feniks w Skoczowie

nr sprawy ZP.272.16.2016

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

cena poniżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy 2016 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie”.

zamówienie na na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy 2016 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie”.

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Podprogowy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

zamówienie na: przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego za rok 2016

zamówienie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego za rok 2016

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Podprogowy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

zamówienie na: zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wys. 2.708.188 zł dla Powiatu Cieszyńskiego

zamówienie na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wys. 2.708.188 zł dla Powiatu Cieszyńskiego

nr sprawy ZP.272.14.2016

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Cieszyńskiego wraz z ich przechowywaniem

zamówienie na usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Cieszyńskiego wraz z ich przechowywaniem

nr sprawy ZP.272.10.2016

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: "Termomodernizacja budynku - Chaty u Niedźwiedzia" - część I (dach).

zamówienie na "Termomodernizacja budynku - Chaty u Niedźwiedzia" - część I (dach).

nr sprawy ZP.272.13.2016

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 5.225.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

Uchwały Rady

uchwała nr: XXIII/151/16

uchwała nr XXIII/151/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmian budżetu powiatu

uchwała nr: XXIII/152/16

uchwała nr XXIII/152/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Statutu Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego w Cieszynie

uchwała nr: XXIII/150/16

uchwała nr XXIII/150/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

uchwała nr: XXIII/149/16

uchwała nr XXIII/149/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie pozbawienia drogi powiatowej 2664 S ul. Podwale w Strumieniu kategorii drogi powiatowej celem zaliczenia jej przez właściwy organ do kategorii dróg gminnych

uchwała nr: XXIII/147/16

uchwała nr XXIII/147/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie określenia kierunków działania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach w celu zapewnienia na obszarze powiatu cieszyńskiego należytej ochrony środowiska

uchwała nr: XXIII/146/16

uchwała nr XXIII/146/16

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu cieszyńskiego.

Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/96/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2016 roku

OGŁOSZENIE   Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje, iż na podstawie uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, kieruje do konsultacji projekt Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie...

Konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na podstawie Uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji , skierował do konsultacji projekt „Programu współpracy Powiatu...

Wynik konsultacji dotyczących Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/96/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2016 roku

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje, iż w/w projekt uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego został skierowany do konsultacji zgodnie z ogłoszeniem, które ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Termin konsultacji trwał od dnia 2 września...

Konsultacje w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na podstawie Uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, na posiedzeniu w dniu 08.09.2016 r. podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij