Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

NIP: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

NIP: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Kierownictwo Starostwa

Starosta
Janusz Król

tel. 33 47 77 100

Wicestarosta
Maria Cieślar

tel. 33 47 77 100

Godziny pracy

Starostwo Powiatowe w Cieszynie.


Informacja o godzinach pracy poszczególnych Wydziałów i Biur znajduje się w dalszej części artykułu.

Konta bankowe

Numery kont bankowych — Bank Handlowy w Warszawie S.A.


63 1030 1087 0000 0000 8309 6128
(opłaty rejestracyjne i prawa jazdy)


Opłaty geodezyjne: 
94 1030 1087 0000 0000 8309 6055
(opłaty geodezyjne: za mapy, wypisy i wyrysy z ew. gruntów itp.)


Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
50 1030 1087 0000 0000 8309 6071
(opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i melioracyjne)

Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim


W Powiecie Cieszyńskim nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach Wisła, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne.


Punkty w Gminach Wisła, Brenna, Goleszów oraz Skoczów, prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Natomiast punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane na terenie Gminy Cieszyn, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Chybie oraz Zebrzydowice powierzone zostały organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartych konkursach ofert.


Zamówienia publiczne

zamówienie na: dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Cieszynie w latach 2018-2020 oraz nieodpłatny odbiór i utylizację tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.

zamówienie na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Cieszynie w latach 2018-2020 oraz nieodpłatny odbiór i utylizację tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.

nr sprawy ZP.272.35.2017

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

cena poniżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: na dobór i wymianę istniejących kotłów na jeden kocioł gazowy w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Modrzewiowej 1 w Drogomyślu.

zamówienie na na dobór i wymianę istniejących kotłów na jeden kocioł gazowy w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Modrzewiowej 1 w Drogomyślu.

nr sprawy WI.7013.34.2017

zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie

tryb zamówienia Podprogowy

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: dostawę i montaż sprzętu motoryzacyjnego dla: Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach w ramach zadania pn.: "Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną".

zamówienie na dostawę i montaż sprzętu motoryzacyjnego dla: Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach w ramach zadania pn.: "Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną".

nr sprawy ZP.272.36.2017

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

cena poniżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: Przetworzenie materiałów PZGiK wchodzących w skład operatu technicznego oraz zaimplementowanie plików do programu Ośrodek.

zamówienie na Przetworzenie materiałów PZGiK wchodzących w skład operatu technicznego oraz zaimplementowanie plików do programu Ośrodek.

nr sprawy WG.273.12.2017

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Podprogowy

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

Uchwały Rady

uchwała nr: XXXV/223/17

uchwała nr XXXV/223/17

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu

uchwała nr: XXXV/222/17

uchwała nr XXXV/222/17

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

uchwała nr: XXXV/221/17

uchwała nr XXXV/221/17

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmian budżetu powiatu

uchwała nr: XXXV/220/17

uchwała nr XXXV/220/17

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej 2706 S ul. Solna w Cieszynie kategorii drogi powiatowej celem zaliczenia jej przez właściwy organ do kategorii dróg gminnych

uchwała nr: XXXV/219/17

uchwała nr XXXV/219/17

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie współpracy z Polskim Związkiem Kulturalno-Oświatowym Miejscowe Koło Mosty k. Jabłonkowa w ramach projektu „W poszukiwaniu piękna w kulturze Górali Śląskich – poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego” planowanego do realizacji ze środków unijnych w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

uchwała nr: XXXIV/218/17

uchwała nr XXXIV/218/17

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmian budżetu powiatu

Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na podstawie Uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji , skierował do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu...

Wynik konsultacji dotyczących uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku

Wynik konsultacji dotyczących uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje, iż w/w...

Informacja w sprawie konsultacji dotyczących uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku

Informacja w sprawie konsultacji dotyczących uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku   Zarząd Powiatu...

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku

OGŁOSZENIE   Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje, iż na podstawie uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, kieruje do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij