W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.23.2015

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Starosta Powiatu Cieszyńskiego
z dnia
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i wyznaczenia pracowników do przeprowadzenia ewakuacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie
Status obowiązujące

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  WO.120.23.2015

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z  dnia  01.10.2015 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr WO.120.34.2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i wyznaczenia pracowników do przeprowadzenia ewakuacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

 

Na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719) i art. 2091 § 1 pkt 2 lit. b) Kodeksu Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) oraz § 35 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie

zarządzam, co następuje:


§ 1

W Zarządzeniu nr WO.120.34.2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i wyznaczenia pracowników do przeprowadzenia ewakuacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie wprowadza się następujące zmiany:


1) §2 otrzymuje brzmienie:

 „§2

  1.  Wyznacza się następujących pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania   pożarów i ewakuacji pracowników w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

           1) w budynku przy ul. Bobreckiej 29 osoba odpowiedzialna za ewakuację Paweł Brągiel

               tel. 534 967 011, a ponadto:

               a)  na IV piętrze:

               – Jacek Wiśniewski – Wydział Finansowy tel. wew. 314,

               – Maria Kowalska – Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich tel.wew.303,

               b)  na III piętrze

               – Wojciech Żebrok – Wydział Organizacyjny tel. wew. 321,

               – Michał Rajwa – Wydział Edukacji tel. wew. 220,

               c)  na II piętrze

               – Jerzy Górny – Wydział Komunikacji tel. wew. 109,

               – Brygida Malcherek – Biuro Zarządu Powiatu tel. wew. 101,

               d) na parterze – Grzegorz Faruzel – Wydział Komunikacji tel. wew. 346,


           2) w budynku przy ul. Szerokiej 13 osoba odpowiedzialna za ewakuację Paweł Siuzdak

               tel. 534 967 014, a ponadto:

               a)  na II piętrze:

               – Michał Bujok – Wydział Architektury i Budownictwa tel. wew. 435,

               – Beata Bieniek – Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. wew. 431,

               b)  na I piętrze:

               – Dominika Sikora – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru tel. wew. 413,
               – Dorota Klimosz – Wydział Nieruchomości tel. wew. 424,

               c)  na parterze:

               – Żmija Aleksandra – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru tel. wew. 412”


2) § 3 otrzymuje brzmienie:

㤠3

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom wymienionym w § 2.
  2. W przypadku nieobecności w pracy osoby wymienionej w § 2 jej obowiązki w zakresie ewakuacji przejmuje osoba zastępująca ją.”

§ 2

 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Janusz Król

 Powiadom znajomego