W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.049.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Starosta Cieszyński
z dnia
w sprawie obciążenia prawem służebności przesyłu części nieruchomości położonej w Ustroniu, stanowiącej własność Skarbu Państwa
Status obowiązujące

Zarządzenie nr WO.120.49.2023
Starosty Cieszyńskiego
z dnia 4 sierpnia 2023r.

w sprawie obciążenia prawem służebności przesyłu części nieruchomości położonej w Ustroniu, obręb Ustroń, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm.) oraz art. 3051 oraz art. 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 1360 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Dokonać obciążenia na czas nieoznaczony, prawem służebności przesyłu część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ustroniu, obręb Ustroń, oznaczonej jako dz. 2938/16 o pow. 0,5373 ha, zapisanej w KW ……….. Sądu Rejonowego w Cieszynie, celem budowy sieci wodociągowej, na rzecz ……, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …….., VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …….                          
2.  Służebność przesyłu, o której mowa w ust. 1 polegać będzie na:
a) prawie wybudowania na części nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1 sieci wodociągowej wykonanej z PE 100RC o średnicy dz200  o długości 91mb wraz z czterema komorami po 1m2. Szerokość pasa technologicznego wynosić będzie po 0,5 m od skrajnej sieci wodociągowej tj. 1,2 m, powierzchnia zajęcia (służebności) terenu wynosić będzie 109,2 m2 wraz z czterema komorami po 1 m2, co daje łączną powierzchnię służebności 113,20 m2.
b) późniejszym nieograniczonym w czasie prawie eksploatacji i utrzymania urządzeń sieci wodociągowej, w tym na prawie dokonywania przez ………….  lub osoby działające w jej imieniu czynności eksploatacyjnych, w tym również w celu przyłączenia podmiotów trzecich, prac modernizacyjnych, przebudowy, odbudowy, kontroli, konserwacji, usuwania awarii, naprawy i wymiany urządzeń, dokonywanych w sposób możliwie najmniej zakłócający korzystanie z nieruchomości, a także na prawie całodobowego, nieutrudnionego dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu do tych urządzeń na ww. działce.
3. Przebieg trasy służebności przedstawia załącznik graficzny (mapa).
4. Służebność przesyłu zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 2.
Ustalić jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności opisanej w §1 ust. 2 w wysokości 4.059,00 brutto (w tym podatek VAT w stawce 23% w kwocie 759,00 zł) płatnym nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia notarialnej umowy ustanowienia służebności.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA Mieczysław Szczurek

Powiadom znajomego