W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.017.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Starosta Cieszyński
z dnia
w sprawie obciążenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dębowcu obręb Gumna, oznaczonej jako dz. 160/6 o powierzchni 0,0748 ha, służebnością gruntową  
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr WO.120.17.2023
Starosty Cieszyńskiego
z dnia 22 lutego 2023r.


w sprawie obciążenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dębowcu obręb Gumna, oznaczonej jako dz. 160/6 o powierzchni 0,0748 ha, służebnością gruntową
 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.) 
 

zarządzam, co następuje:
 

§ 1
Dokonać obciążenia na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dębowcu obręb Gumna, oznaczonej jako dz. 160/6 o powierzchni 0,0748 ha, objętej KW ………………….. (będącej nieruchomością obciążoną)  – służebnością gruntową tj. prawem przejazdu i przechodu, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Dębowcu obręb Gumna, oznaczonej jako dz. 186/4 o powierzchni 0,2294 ha (będącej nieruchomością władnącą).

§ 2     
1. Służebność gruntowa, o której mowa w § 1, polegać będzie na prawie przechodu i przejazdu po części dz. 160/6, zgodnie z przebiegiem projektowanego pasa służebności wrysowanym w dniu 3 sierpnia 2022r. przez geodetę uprawnionego kolorem żółtym w granicach określonych czerwoną linią przerywaną na mapie do ustanowienia służebności gruntowej w skali 1:500.
2. Powierzchnia projektowanego pasa służebności na dz. 160/6 wynosi 38 m2
3. Szczegółowy sposób i zakres korzystania z ww. nieruchomości objętej służebnością gruntową określi protokół ustaleń zawarty pomiędzy stronami, wraz z załącznikiem graficznym tj. mapą do ustanowienia służebności gruntowej w skali 1:500, o której mowa w ust. 1.

§ 3
Ustanowienie służebności gruntowej, o której mowa w § 1, następuje odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem na rzecz Skarbu Państwa w wysokości  2.460,00 zł. brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%, w kwocie 460,00 zł), płatnym nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia notarialnej umowy o ustanowieniu służebności gruntowej przez współwłaścicieli nieruchomości władnącej według przysługujących im udziałów. 

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości

§5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA Mieczysław Szczurek

 

 

 

Powiadom znajomego