W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.004.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Starosta Cieszyński
z dnia
w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy  
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr WO.120.4.2023
Starosty Cieszyńskiego
z dnia 17 stycznia 2023 r.
 

w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy

 
Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia |29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167 z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r., nr 27, poz. 271 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu nr 770/ZP/VI/2021 z dnia 31.05.2021 r

 
zarządzam, co następuje:
 

§ 1
1. Zgodę na używanie do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy wydaje Starosta lub osoba przez niego upoważniona, na druku polecenia wyjazdu służbowego.
2. Na druku polecenia wyjazdu służbowego pracownik wskazuje markę, pojemność silnika oraz numer rejestracyjny pojazdu.

§ 2
1. Zwrot kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie zrealizowanego polecenia wyjazdu służbowego.
2. W celu zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1 pracownik powinien rozliczyć koszty wyjazdu na druku polecenia wyjazdu służbowego przyjmując za jeden kilometr przebiegu stawkę określoną w § 3. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu.
3. Rozliczenie wyjazdu służbowego oraz zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.
4. Rozliczenie wyjazdu służbowego realizowanego w miesiącu grudniu oraz zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 powinno nastąpić na co najmniej siedem dni roboczych przed końcem roku kalendarzowego.

§ 3
Stawki za 1 km przebiegu dla samochodów osobowych wynoszą:
1) dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,75 zł,
2) dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,00 zł

§ 4
Niniejsze zarządzenie dotyczy wyłącznie tych pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie z którymi Starosta nie zawarł odrębnej umowy na używanie do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.

§ 5
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 6
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

§ 7
Traci moc zarządzenie Starosty Cieszyńskiego nr WO.120.15.2022 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA Mieczysław Szczurek

 

 

Powiadom znajomego