W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.074.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Starosta Cieszyński
z dnia
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Cieszynie
Status obowiązujące
Uwagi ZMIENIONE PRZEZ WO.120.16.2023 Z DNIA 21.02.2023 R.

ZMIENIONE PRZEZ WO.120.16.2023 Z DNIA 21.02.2023 R.
Zarządzenie nr WO.120.74.2022

Starosty Cieszyńskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.
 

w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Cieszynie


Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. nr 148, poz. 973) oraz na podstawie § 41 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie


zarządzam, co następuje:

 
§ 1
1. Pracownikom Starostwa Powiatowego w Cieszynie, zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe przysługuje zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej otrzymają orzeczenie lekarskie (zaświadczenie) od lekarza medycyny pracy lub lekarza okulisty o potrzebie stosowania takich okularów podczas pracy przy monitorze ekranowym.
2. W przypadku gdy lekarz specjalista, na podstawie wyników badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, zaleci (wyda odpowiednie zaświadczenie) pracownikowi stosowanie przy obsłudze monitora ekranowego zamiast okularów szkieł (soczewek) kontaktowych, wówczas pracownikowi przysługuje zwrot kosztu zakupu soczewek kontaktowych, na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
3. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok/soczewek kontaktowych przysługuje, jeżeli pracownik użytkuje podczas pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, tj. co najmniej 4 godziny dziennie.

§ 2
1. Ustala się termin realizacji zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok/soczewek kontaktowych do 6 miesięcy od wydania orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia), o którym mowa w § 1 ust. 1 lub ust. 2.
2. Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok/soczewek kontaktowych przysługuje pracownikowi do wysokości 400,00 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt  złotych 00/100), nie częściej niż raz na dwa lata.
3. W przypadku pogorszenia wzroku, które powoduje konieczność wymiany szkieł w okresie wcześniejszym niż ustalony przez lekarza termin badania okresowego, pracownik może zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o refundację kosztów zakupu okularów. W przypadku wyrażenia zgody na wcześniejszą wymianę szkieł i zaakceptowaniu uzasadnionych okoliczności przedstawionych przez pracownika, niezależnie od terminu wskazanego w ust. 2, pracownik otrzymuje wcześniejszą  refundację kosztów zakupu okularów/szkieł kontaktowych.

§ 3
1. Podstawą zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok/szkieł kontaktowych jest:
1) aktualne orzeczenie lekarskie (zaświadczenie), o którym mowa w § 1 ust.1 lub 2, o konieczności używania okularów/szkieł kontaktowych do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych, wystawione w ramach badań profilaktycznych,
2) dowód zakupu okularów korygujących wzrok/szkieł kontaktowych, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług,
3) wniosek o dofinansowanie zakupu okularów/szkieł kontaktowych, złożony do Biura ds. Pracowniczych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok/soczewek kontaktowych następuje na numer rachunku bankowego wskazany przez pracownika we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. 

§ 4
W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących wzrok, których zakup został dofinansowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztu zakupu nowych.

§ 5
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 6
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

§ 7
Traci moc zarządzenie Starosty Cieszyńskiego nr 40/09 z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2023 r.


w. z. STAROSTY Janina Żagan Wicestarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki

Powiadom znajomego