W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.060.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Starosta Powiatu Cieszyńskiego
z dnia
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr WO.120.60.2022
Starosty Cieszyńskiego  
z dnia 9 listopada 2022 r.  


w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
 

Na podstawie:§ 41 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie stanowiącego załącznik do Uchwały nr 770/ZP/VI/2021 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 maja 2021 r. oraz § 13 ust.1 Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem Powiatu, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Cieszynie stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia nr WO.120.39.2015 Starosty Cieszyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

 
ustala się co następuje:
 

§ 1
Powołuje się Zakładową Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej pozostałych aktywów i pasywów (z wyłączeniem składników majątku trwałego) w składzie:
1) Beata Domagała                   -  przewodniczący,
2) Kinga Konieczny                   -  członek,
3) Tatiana Kubica                      - członek,
4) Wiktoria Pszczółka               - członek.
 
§ 2
1. Zarządza się przeprowadzenie w Starostwie Powiatowym w Cieszynie:  
1) inwentaryzacji rocznej sald aktywów i pasywów,
2) spisu z natury środków pieniężnych w kasie, druków ścisłego zarachowania, czeków  obcych, weksli i innych papierów wartościowych,
3) tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych,  nalepek na szybę, licencji, zezwoleń i zaświadczeń na transport w Wydziale  Komunikacji.

2. Czynności określone w ust. 1 przeprowadzić w terminach i na zasadach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


w. z. STAROSTY Janina Żagan Wicestarosta

Powiadom znajomego