W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.034.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Starosta Powiatu Cieszyńskiego
z dnia
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ustroniu obręb Hermanice, oznaczonej jako dz. 487/5 o powierzchni 0,0348 ha, objętej KW BB1C/00034078/2, służebnością gruntową
Status obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr WO.120.34.2022
Starosty Cieszyńskiego
z dnia 23 czerwca 2022r.


w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ustroniu obręb Hermanice, oznaczonej jako dz. 487/5 o powierzchni 0,0348 ha, objętej KW BB1C/00034078/2, służebnością gruntową

 
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020., poz. 1740 z późn. zm.) 

 
zarządzam, co następuje:
 

§ 1
Dokonać obciążenia na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ustroniu obręb Hermanice, oznaczonej jako dz. 487/5 o powierzchni 0,0348 ha, (będącej nieruchomością obciążoną)  – służebnością gruntową tj. prawem przejazdu i przechodu, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Ustroniu obręb Hermanice, oznaczonej jako dz. 491/9 o powierzchni 0,0874 ha i dz. 491/10 o powierzchni 0,2874 ha, (będącej nieruchomością władnącą).
 
§ 2
1. Służebność gruntowa, o której mowa w § 1 polegać będzie na prawie przechodu i przejazdu po dz. 487/5 na całej jej długości i szerokości, w granicach geodezyjnych określonych na mapie zasadniczej w skali 1 : 500, wydanej w dniu 25.03.2022r. (identyfikator ewidencyjny materiału zasobu : P.2403.2021.3801), stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przebieg służebności gruntowej przedstawia załącznik graficzny – kopia mapy zasadniczej wymieniona w ust. 1, w skali 1:500. 
3. Powierzchnia pasa służebności gruntowej wynosi 348 m2. 
4. Szczegółowy sposób i zakres korzystania z ww. nieruchomości objętej służebnością gruntową określi protokół ustaleń zawarty pomiędzy stronami.

§ 3
Ustanowienie służebności gruntowej, o której mowa w § 1, następuje odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem na rzecz Skarbu Państwa w wysokości  13.776,00 zł. brutto (słownie: trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych zero groszy), zawierającym podatek VAT w stawce 23% w kwocie 2.576,00 zł, płatnym nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia notarialnej umowy o ustanowieniu służebności gruntowej

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości

§5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA Mieczysław Szczurek

 

 

 

 

 


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane