W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.026.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Starosta Powiatu Cieszyńskiego
z dnia
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wiśle obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 4349/229 o powierzchni 0,0842 ha objętej KW BB1C/00038220/1, służebnością gruntową  
Status obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr WO.120.26.2022
Starosty Cieszyńskiego
z dnia 13 maja 2022r.w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wiśle obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 4349/229 o powierzchni 0,0842 ha objętej KW BB1C/00038220/1, służebnością gruntową

 
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2020., poz. 1740 ze zm.) 

 
zarządzam, co następuje:

 
§ 1
Dokonać obciążenia na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wiśle obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 4349/229 o powierzchni 0,0842 ha, objętej KW BB1C/00038220/1 (będącej nieruchomością obciążoną)  – służebnością gruntową tj. prawem przejazdu i przechodu, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Wiśle obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 4349/180 o powierzchni 0,1004 ha i dz. 4349/181 o powierzchni 0,0951 ha (będącej nieruchomością władnącą).
 
§ 2
1. Służebność, o której mowa w § 1 polegać będzie na prawie przechodu i przejazdu po części dz. 4349/229, zgodnie z przebiegiem projektowanego pasa służebności przedstawionym przez geodetę uprawnionego kolorem czerwonym na kopii mapy zasadniczej wydanej w dniu 04.03.2022r. (identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: P.2403.2021.3801).
2. Przebieg trasy służebności przedstawia załącznik graficzny – kopia mapy zasadniczej wymieniona w ust. 1, w skali 1:500. 
3. Powierzchnia projektowanego pasa służebności wynosi 118 m2. 
4. Szczegółowy sposób i zakres korzystania z ww. nieruchomości w części objętej służebnością gruntową określi protokół ustaleń zawarty pomiędzy stronami.
 
§ 3
Ustanowienie służebności gruntowej, o której mowa w § 1, następuje odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem na rzecz Skarbu Państwa w wysokości  1.045,50 zł. brutto (w tym podatek VAT w stawce 23% w kwocie 195,50 zł), płatnym nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia notarialnej umowy o ustanowieniu służebności gruntowej
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości
 
§5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA Mieczysław Szczurek 

 

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane