W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.070.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Starosta Powiatu Cieszyńskiego
z dnia
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
Status Obowiązujące

Treść

                                                                                      ZARZĄDZENIE NR WO.120.70.2020

                                                                                              STAROSTY CIESZYŃSKIEGO

                                                                                                 z dnia 21 grudnia 2020 r.

 

                                         w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz § 40 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonego Uchwałą Nr 570/ZP/VI/20 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 24 września 2020 r. z poźn. zm.

 
                                                                                                 zarządzam, co następuje:

 
                                                                                                                     § 1
Wprowadzam Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
 
                                                                                                                     § 2
1. Zobowiązuje się wszystkich Pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie do zapoznania się i stosowania treści niniejszego zarządzenia. 
2. Nowozatrudnieni Pracownicy z treścią niniejszego zarządzenia zapoznają się w Biurze ds. Pracowniczych podczas przyjęcia do pracy i podpisują oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Oświadczenie przechowuje się w aktach osobowych pracownika.

                                                                                                                     § 3
Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom, kierownikom komórek organizacyjnych oraz samodzielnym stanowiskom Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

                                                                                                                     § 4
Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

                                                                                                                     § 5
Traci moc  Zarządzenie Starosty Cieszyńskiego nr WO.120.75.2017 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych z późniejszymi zmianami.

                                                                                                                     § 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Mieczysław Szczurek

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane