W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.044.2020

XML

Szczegóły

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie obciążenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Ustroniu obręb Ustroń, oznaczonych jako dz. 2138/35, o powierzchni o pow. 4,5849 ha oraz dz. 4857/3 o pow. 0,0805 ha prawem przejazdu i przechodu

Status Obowiązujące

Treść

                                                                                           Zarządzenie Nr WO.12.44.2020

                                                                                                 Starosty Cieszyńskiego

                                                                                                 z dnia 31 sierpnia 2020 r.w sprawie obciążenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Ustroniu obręb Ustroń, oznaczonych jako dz. 2138/35 o powierzchni o pow. 4,5849 ha oraz dz. 4857/3 o pow. 0,0805 ha prawem przejazdu i przechodu

 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) oraz art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.) 

 

                                                                                                zarządzam, co następuje:

                                                                                                                   § 1
Dokonać obciążenia na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Ustroniu obręb Ustroń oznaczonych jako: 
- dz. 2138/35 o pow. 4,5849 ha, objętej KW BB1C/00020567/6,
- dz. 4857/3 o pow. 0,0805 ha, objętej KW BB1C/00052266/9,
prawem przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Ustroniu obręb Ustroń, oznaczonej jako: dz. 2742 o pow. 0,5463 ha, dz. 2746 o pow.  0,3582 ha, dz. 2747 o pow. 0,6726 ha - w celu skomunikowania nieruchomości władnącej 
z drogą publiczną za pośrednictwem nieruchomości obciążonej.  

                                                                                                                   § 2
1.  Służebność, o której mowa w § 1 polegać będzie na prawie przechodu i przejazdu po  części dz. 2138/35 i części dz. 4857/3, po istniejącym w terenie szlaku drogowym, zgodnie z przebiegiem projektowanego pasa służebności, przedstawionym na wyrysie z mapy zasadniczej w skali 1:1000, sporządzonej w dniu 12.06.2020 (identyfikator zgłoszenia 6640.1198.2020).
2.  Przebieg trasy służebności przedstawia załącznik graficzny – wyrys z mapy zasadniczej 
w skali 1:1000. 
3.   Powierzchnia projektowanego pasa służebności:
1) na dz. 2138/35 wynosi  2425 m2,
2) na dz. 4857/3 wynosi 517 m2. 
4. Szczegółowy sposób i zakres korzystania z ww. nieruchomości w części objętej służebnością gruntową określi protokół ustaleń zawarty pomiędzy stronami.

                                                                                                                  § 3
Ustanowienie służebności, o której mowa w § 1, następuje odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 5.719,50 zł brutto (w tym podatek VAT w stawce 23% w kwocie 1.069,50 zł), płatnym nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia notarialnej umowy o ustanowieniu służebności gruntowej.

                                                                                                                  § 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości

                                                                                                                  § 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                   STAROSTA
                                                                                           Mieczysław Szczurek
 

                                                                                                  Uzasadnienie 

                                                                                 do zarządzenia Nr WO.120.44.2020

                                                                          Starosty Cieszyńskiego z dnia 31.08.2020 r.

 

W dniu 13.05.2020r. oraz w dniu 01.06.2020r. do tutejszego urzędu wpłynęły wnioski osób fizycznych w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Ustroniu obręb Ustroń, oznaczonych jako dz. 2138/35 i dz. 4857/3, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonych w Ustroniu obręb Ustroń, oznaczonych jako dz. 2742, dz. 2746 dz. 2747, w celu uzyskania dojazdu. 

Powyższe działki prywatne nie posiadają prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Z tego względu, niezbędnym jest ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na dz. 2138/35 i dz. 4857/3 stanowiących własność Skarbu Państwa.

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej zostało ustalone dla współwłaścicieli nieruchomości władnącej położonej w Ustroń obręb Ustroń, oznaczonej jako dz. 2742, dz. 2746 i dz. 2747, na kwotę w wysokości 5.719,50 zł brutto (w tym podatek VAT 
w stawce 23% w kwocie 1.069,50 zł).

Zgodnie z art. 285 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.), nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.), organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Na podstawie art. 13 ust. 1 ww. ustawy, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być także obciążane m.in. ograniczonymi prawami rzeczowym.

            W związku z powyższym, wydanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane