W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.043.2020

XML

Szczegóły

wydane przez Starosta Powiatu Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie obciążenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wiśle obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 4462/43 o powierzchni 0,0577 ha, objętej KW BB1C/00053551/1 prawem przejazdu i przechodu

Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr WO.120.43.2020

Starosty Cieszyńskiego

z dnia 24 sierpnia 2020r.w sprawie obciążenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wiśle obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 4462/43 o powierzchni 0,0577 ha, objętej KW BB1C/00053551/1 prawem przejazdu i przechodu
 


Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) oraz art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

Dokonać obciążenia na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wiśle obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 4462/43 o powierzchni 0,0577 ha, objętej KW BB1C/00053551/1 - prawem przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Wiśle obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 4462/76 o powierzchni 0,1731 ha, w celu uzyskania za pośrednictwem nieruchomości obciążonej dostępu nieruchomości władnącej do drogi publicznej. 


 § 2

1.    Służebność, o której mowa w § 1 polegać będzie na prawie przechodu i przejazdu po części dz. 4462/43, po istniejącym w terenie szlaku drogowym, zgodnie z przebiegiem projektowanego pasa służebności, przedstawionym na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, opracowanej na podstawie operatu geodezyjnego przyjętego do PODGiK w dniu 06.03.2020r. (identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: P.2403.2020.967).

2.    Przebieg trasy służebności przedstawia załącznik graficzny – kopia mapy zasadniczej w skali 1:500. 

3.    Powierzchnia projektowanego pasa służebności wynosi 288 m2. 


§ 3

Ustanowienie służebności, o której mowa w § 1, następuje odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 2.460,00 zł brutto (w tym podatek VAT w stawce 23% w kwocie 460,00 zł), płatnym nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia notarialnej umowy o ustanowieniu służebności gruntowej


 § 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Mieczysław Szczurek

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane