W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.37.2020

XML

Szczegóły

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Status Obowiązujące

Treść

                                                                                     Zarządzenie nr WO.120.37.2020

                                                                                             Starosty Cieszyńskiego

                                                                                                z dnia 24.07.2020 r.          

                                     w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego

                                                         z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

 Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm) oraz art. 225 w zw. z art. 224 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)

                                                                                       zarządzam, co następuje:

                                                                                                             § 1
Obciążam Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Simoradzu z siedzibą przy ul. Kasztanowej 3 43-426 Dębowiec, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku –Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000178744, posiadająca NIP 548-007-69-73, Regon 000472118, obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Simoradzu, oznaczonej jako dz. 219/1,  o powierzchni 17248 m2  , objętej KWBB 1C/00103228/4.

                                                                                                            § 2
Ustalam wynagrodzenie na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 30,48 zł miesięcznie za 17248 m2  powierzchni, płatne na podstawie wystawionej faktury VAT, począwszy od 1 czerwca 2020r.

                                                                                                            § 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Nieruchomościami.

                                                                                                           § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                               STAROSTA
                                                                                                    Mieczysław Szczurek

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane