W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.036.2020

XML

Szczegóły

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie

Status Obowiązujące

Treść

                                                                 Zarządzenie Nr WO.120.36.2020
                                                                         Starosty Cieszyńskiego

                                                                               z dnia 17.07.2020 r.

                             w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1398 z późn. zm.), art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 961)

 
                                                                               zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie, zwany dalej Zespołem.
§ 2. 1.  W skład Zespołu powołuję:
1) Wicestarostę Cieszyńskiego,
2) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie,
3) Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie,
4) Dyrektora Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego,
5) Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie,
6) Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej,
7) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie,
8) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie,
9) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie,
10) Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie,
11) Dowódcę 133 Batalionu Lekkiej Piechoty w Cieszynie 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
12) Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
2. Członkowie Zespołu mogą wyznaczyć do udziału w jego pracach swoich przedstawicieli.
3. W zależności od potrzeb, w pracach Zespołu mogą uczestniczyć wyznaczeni przez Starostę Cieszyńskiego naczelnicy oraz kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.
4. W zależności od potrzeb, do prac Zespołu mogą być zapraszani przez Starostę Cieszyńskiego przedstawiciele instytucji, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz społecznych organizacji ratowniczych.
§ 3. 1. Posiedzenie Zespołu zwołuje Starosta Cieszyński, za pośrednictwem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
2. W przypadkach wymagających współdziałania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ze względu na zasięg terytorialny sytuacji kryzysowej oraz powtarzania się członkostwa w Zespołach przedstawicieli służb, inspekcji i straży dopuszcza się możliwość organizowania wspólnych posiedzeń.
§ 4. 1.  Pracami Zespołu kieruje:
1) Starosta Cieszyński,
2) Wicestarosta Cieszyński w razie nieobecności Starosty Cieszyńskiego.
2. W razie nieobecności osób wymienionych w ust. 1 posiedzenie Zespołu prowadzi Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
§ 5. Obsługę administracyjno-kancelaryjną na potrzeby Zespołu zapewnia Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
§ 6. Siedzibą pracy Zespołu jest budynek Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul.  Bobreckiej 29, chyba, że zwołujący posiedzenie wskaże inne miejsce.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
§ 8. Traci moc Zarządzenie nr 3/10 Starosty Cieszyńskiego z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                                  STAROSTA

                                                                                                            Mieczysław Szczurek

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane