W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.024.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Starosty Cieszyńskiego
z dnia
w sprawie serwisu Geoportal powiatu cieszyńskiego
Status obowiązujące

                                                       Z A R Z Ą D Z E N I E    NR WO.120.24.2020
                                                          S T A R O S T Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O
                                                                           z dnia 18 maja 2020 r.

                                                  w sprawie serwisu Geoportal powiatu cieszyńskiego

 Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 177 z późn. zm.) oraz art. 7d pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.)

                                                          Starosta Cieszyński zarządza, co następuje:

                                                                                            §1
W systemie informatycznym Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzam portal internetowy pod nazwą Geoportal powiatu cieszyńskiego, dostępny pod adresem https://cieszyn.geoportal2.pl.

                                                                                            §2
Portal internetowy wymieniony w §1 stanowi część infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.

                                                                                            §3
Geoportal powiatu cieszyńskiego umożliwia dostęp do zbiorów i usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonych przez Starostę Cieszyńskiego, w szczególności umożliwia:
1) Powszechny i nieodpłatny dostęp do usług wyszukiwania i przeglądania danych przestrzennych z terenu powiatu cieszyńskiego.
2) Dostęp w trybie chronionym (niepublicznym) oraz w trybie publicznym do usług sieciowych i materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, zapewniając co najmniej:
a) obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych,
b)  obsługę „zapytań komorniczych”,
c)  obsługę internetowych narad koordynacjnych – ZUD,
d)  przeglądanie danych RCiWN,
e)  dostęp dla organów administracji publicznej do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych,
f)   dostęp do płatnego udostępniania materiałów z zasobu poprzez dedykowany zestaw e-usług.

                                                                                            §4
1.  Uzyskanie dostępu do usług sieciowych, o których mowa w §3 pkt 2 lit. a-e, wymaga:
1)  zapoznania się z regulaminem korzystania z serwisu Geoportal powiatu cieszyńskiego, stanowiącym załącznik nr 1 zarządzenia,
2)  złożenia wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 2a-2e do zarządzenia,
3)  podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
2.   W przypadku żądania uzyskania dostępu wyłącznie do usług sieciowych, o których mowa w §3 pkt 2 lit. f niniejszego zarządzenia, wymagane jest wyłącznie założenie konta w serwisie Geoportal przez podmiot zainteresowany oraz zapoznanie się z regulaminem korzystania z serwisu Geoportal powiatu cieszyńskiego. W celu zamówienia dokumentów z bazy ewidencji gruntów i budynków zawierających dane o podmiotach należy dokonać pełnej autoryzacji konta przez e-PUAP.

                                                                                              §5
Przyznanie uprawnień, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a-e, w zakresie dostępu do Geoportalu powiatu cieszyńskiego w trybie chronionym (niepublicznym), dokonywane jest przez Administratora Dziedzinowego (ADZ) i polega na wprowadzeniu dla każdego użytkownika unikalnego identyfikatora (loginu) i hasła. ADZ konfiguruje także zakres dostępu do danych oraz możliwości do wykonania określonych operacji w ramach udostępnionych modułów.

                                                                                            §6
Unikalne identyfikatory dotychczasowych użytkowników zachowują ważność 2 lata od dnia podpisania niniejszego zarządzenia. Po tym okresie dostęp do systemu zostanie zablokowany.

                                                                                            §7
Wykonanie zarządzenia powierza się Geodecie Powiatowemu i Administratorowi Dziedzinowemu, a nadzór w zakresie funkcjonowania systemu Administratorowi Systemu Informatycznego w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

                                                                                            §8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                      

                                                                                                                       STAROSTA

                                                                                                               Mieczysław Szczurek

Załączniki

Regulamin pdf, 3.1 MB

Powiadom znajomego