Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.017.2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie zmiany regulaminu powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Cieszyńskiego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Starosty Cieszyńskiego nr WO.120.10.2019 z dnia 21 marca 2019r. w sprawie procedury powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Cieszyńskiego

Status Obowiązujące

Treść


                                                                                     ZARZĄDZENIE NR WO.120.17.2020r.

                                                                                             STAROSTY CIESZYŃSKIEGO

                                                                                                       z dnia 5.03.2020r.

 
w sprawie zmiany regulaminu powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Cieszyńskiego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Starosty Cieszyńskiego nr WO.120.10.2019 z dnia 21 marca 2019r. w sprawie procedury powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Cieszyńskiego

 Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 4 pkt 9 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 65 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

                                                                                                                 §1
W regulaminie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Cieszyńskiego, stanowiącym załącznik do zarządzenia Starosty Cieszyńskiego WO.120.10.2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie procedury powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Cieszyńskiego:

1) w § 2 ust.5 po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„Komisja może ustalić ceny za operaty szacunkowe według cennika przyjętego na danych rok w postępowaniach prowadzonych przez wojewodę śląskiego.” 

2) § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„ Komisja aktualizuje cennik co roku, stosując zasady określone w ust. 5.” 

3) w § 2 po ust. 16 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:

„Wpis na Listę biegłych obowiązuje do czasu wykreślenia biegłego z Listy zgodnie z § 6.”

4) § 3 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„Odbioru operatu szacunkowego dokonuje pracownik prowadzący dane postepowanie administracyjne, w terminie 7 dni od dnia złożenia operatu szacunkowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.”

                                                                                                                 § 2
Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości.

                                                                                                                 § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                             STAROSTA

                                                                                                                                                       Mieczysław Szczurek


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij