Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.016.2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wiśle obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 4349/229 o powierzchni 0,0842 ha objętej KW BB1C/00038220/1, prawem przejazdu i przechodu

Status Obowiązujące

Treść

                                                                                             Zarządzenie Nr WO.120.16.2020

                                                                                                        Starosty Cieszyńskiego

                                                                                                           z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wiśle obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 4349/229 o powierzchni 0,0842 ha objętej KW BB1C/00038220/1, prawem przejazdu i przechodu

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) oraz art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.) 

 
                                                                                                     zarządzam, co następuje:

                                                                                                                        § 1
Dokonać obciążenia na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wiśle obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 4349/229 o powierzchni 0,0842 ha, objętej KW BB1C/00038220/1 - prawem przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Wiśle obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 4349/176 o powierzchni 0,1789 ha, w celu uzyskania za pośrednictwem nieruchomości obciążonej dostępu nieruchomości władnącej do drogi publicznej.

                                                                                                                       § 2
1.      Służebność, o której mowa w § 1 polegać będzie na prawie przechodu i przejazdu po dz. 4349/229, zgodnie z przebiegiem projektowanej trasy służebności zaznaczonej przez geodetę uprawnionego kolorem czerwonym na kopii mapy zasadniczej wydanej w dniu 10.02.2020r. (identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: P.2403.2018.3746).

2.      Przebieg trasy służebności przedstawia załącznik graficzny – kopia mapy zasadniczej w skali 1:500. 

3.      Powierzchnia projektowanego pasa służebności wynosi 420 m2. 

                                                                                                                     § 3
Ustanowienie służebności, o której mowa w § 1, następuje odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 1.722 zł, brutto (w tym podatek VAT w stawce 23% 
w kwocie 322 zł), płatnym nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia notarialnej umowy o ustanowieniu służebności gruntowej.

                                                                                                                   § 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości

                                                                                                                   § 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                                                                                                                                              STAROSTA
                                                                                                                                                                   Mieczysław Szczurek                                                                 

                                                                                                           Uzasadnienie 


                                                                                          do zarządzenia Nr WO.120.16.2020

                                                                                     Starosty Cieszyńskiego z dnia 05 marca 2020 r.

 W dniu 3 stycznia 2020r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek osób fizycznych w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Wiśle obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 4349/229 stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Wiśle obręb Wisła, oznaczonej jako  dz. 4349/176, w celu uzyskania dostępu do drogi publicznej.  

Działka 4349/176 nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dlatego też, niezbędnym jest ustanowienie służebności przejazdu i przechodu, za pośrednictwem działki stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako dz. 4349/229, objętej KW BB1C/00038220/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej zostało ustalone dla właścicieli nieruchomości władnącej, położonej w Wiśle obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 4349/176, na kwotę w wysokości 1.722 zł brutto (w tym podatek VAT w stawce 23% w kwocie 322 zł).

Zgodnie z art. 285 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.), nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.), organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Na podstawie art. 13 ust. 1 ww. ustawy, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być także obciążane m.in. ograniczonymi prawami rzeczowym.

            W związku z powyższym, wydanie niniejszego zarządzenia jest zasadne

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij