Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.015.2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

Status Obowiązujące

Treść

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  WO.12.15.2020
S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.  w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) oraz § 36 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie, uchwalonego przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwałą nr 885/ZP/V/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. z późn. zm.

zarządzam co następuje:

                                                                                      § 1
1. Powołuję Zespół ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie zwany dalej Zespołem, w następującym składzie: 

1)      Beata Domagała – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,

2)      Mariusz Piotrowiak – Inspektor Ochrony Danych,

3)      Tomasz Stypa – Kierownik Biura ds. Obsługi Informatycznej,

4)      Przemysław Krużołek – Administrator Systemu Informatycznego,

5)      Wojciech Żebrok – Administrator Systemu informatycznego.

                                                                                      § 2
1. Zadaniem Zespołu jest doprowadzenie do opracowania i wdrożenia procedur wchodzących w skład Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.
2. Procedury, o których mowa w ust. 1, każdorazowo będą wprowadzane odpowiednim zarządzeniem Starosty, aż do momentu wprowadzenia całości tworzącej System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
3. Zespół organizuje swoją pracę poprzez narady.
4. W celu wykonania obowiązku określonego w ust. 1, Zespół:

1)      będzie współpracował – na odrębnych zasadach, w ramach audytu i konsultacji z osobami, firmami, których wiedza i doświadczenie okażą się niezbędne do realizacji zadań Zespołu,

2)      będzie zapraszał na swoje narady innych pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie, którzy są niezbędni w trakcie współpracy w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

                                                                                     § 3
1. Pracowników Starostwa, a zwłaszcza kierowników komórek organizacyjnych zobowiązuję do współpracy z Zespołem, a w szczególności udzielania niezbędnych informacji, wyjaśnień dotyczących zakresu funkcjonowania danej komórki.
2. Wskazanej w ust. 1 współpracy z Zespołem należy nadać priorytet wyższy ponad bieżącą pracę w komórce organizacyjnej.

                                                                                    § 4
Traci moc Zarządzenie nr WO.120.39.2016 Starosty Cieszyńskiego z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

                                                                                    § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA
Mieczysław Szczurek

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij