Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.010.2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr WO.120.17.2012 Starosty Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

Status Obowiązujące

Treść

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R WO.120.10.2020
S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O
z dnia 11 luty 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr WO.120.17.2012 Starosty Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Starostwie Powiatowym w Cieszynie
 
Na podstawie art. 2374 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz § 36 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu nr 885/ZP/V/18 z dnia 21.06.2018 r.
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr WO.120.17.2012 Starosty Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      § 3 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami. Z ryzykiem zawodowym pracownicy zostają zapoznani w Biurze ds. Pracowniczych, z chwilą przyjmowania się do pracy. Fakt ten pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem,”
 
2)      § 18 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie:
„3. Szkolenie okresowe pracodawcy i osób kierujących pracownikami przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat.”
„4. Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach pracodawcy i osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.”
 
3)      § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Skierowanie na badania lekarskie wydaje pracownik Biura ds. Pracowniczych.”
 
4)      § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nowo zatrudniony pracownik zaznajamia się z niniejszą instrukcją w Biurze ds. Pracowniczych, przed przystąpieniem do pracy.”
 
§ 2
Wykonanie zarządzenie powierza się Kierownikowi Biura ds. Pracowniczych.
 
§ 3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
STAROSTA
Mieczysław Szczurek

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij