W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.006.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Starosty Cieszyńskiego
z dnia
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Skoczowie obręb 2, oznaczonej jako dz. 123 o powierzchni 0,2330 ha objętej KW BB1C/00093526/9, prawem przejazdu i przechodu
Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr WO.120.6.2020
Starosty Cieszyńskiego
z dnia 03 lutego 2020 r.
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Skoczowie obręb 2, oznaczonej jako dz. 123 o powierzchni 0,2330 ha objętej KW BB1C/00093526/9, prawem przejazdu i przechodu
 
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) oraz art. 285 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Dokonać obciążenia na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Skoczowie obręb 2, oznaczonej jako dz. 123 o powierzchni 0,2330 ha, objętej KW BB1C/00093526/9 - prawem przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Skoczowie obręb 2, oznaczonej jako dz.129/8 objętej KW BB1C/00074950/1, w celu zapewnienia dostępu nieruchomości władnącej do drogi publicznej.
 
§ 2
1. Służebność, o której mowa w § 1 polegać będzie na prawie przechodu i przejazdu po dz. 123 w Skoczowie obr. 2, zgodnie z przebiegiem projektowanej trasy służebności zaznaczonej w dniu 1 listopada 2019r. kolorem czerwonym na kopii mapy zasadniczej (sekcja 6.119.28.02.2; 6.120.28.22.4), przez geodetę uprawnionego mgr inż. Krzysztofa Kiszę (świadectwo uprawnień zawodowych nr 19666).
2. Przebieg trasy służebności przedstawia załącznik graficzny – kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000.
3.
Powierzchnia projektowanego pasa służebności wynosi 630 m2.
 
§ 3
Ustanowienie służebności, o której mowa w § 1, następuje odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 4.136,49 zł, brutto (w tym podatek VAT w stawce 23% w kwocie 773,49 zł), płatnym nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia notarialnej umowy o ustanowieniu służebności gruntowej
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości
 
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
STAROSTA

Mieczysław Szczurek
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do zarządzenia Nr WO.120. 6 .2020
Starosty Cieszyńskiego z dnia 3 lutego 2020 r.
 
       W dniu 28.08.2019r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek o ustanowienie służebności gruntowej przez nieruchomość położoną w Skoczowie obręb 2, oznaczoną jako dz. 123 stanowiącą własność Skarbu Państwa, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Skoczowie obręb 2, oznaczonej jako dz. 129/8 objętej KW BB1C/00074950/1,
w celu zapewnienia dojazdu do drogi publicznej. 
        Działka 129/8 nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dlatego też, niezbędnym jest ustanowienie służebności przejazdu i przechodu, za pośrednictwem działki stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako dz. 123, objętej KW BB1C/00038220/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
       Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej zostało ustalone dla właścicieli nieruchomości władnącej, położonej w Skoczowie obręb 2, oznaczonej jako dz. 129/8 objętej KW BB1C/00074950/1, na kwotę w wysokości 4.136,49 zł brutto (w tym podatek VAT w stawce 23% w kwocie 773,49 zł).
         Zgodnie z art. 285 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny ( Dz. U. z 2019r., poz. 1145 z późn. zm.), nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony
w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści
i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).
         W myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.), organem reprezentującym Skarb Państwa
w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Na podstawie art. 13 ust. 1 ww. ustawy, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być także obciążane
m.in. ograniczonymi prawami rzeczowym.
            W związku z powyższym, wydanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Załączniki

Zał. nr 1 pdf, 248 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane