Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.002.2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie ustalenia w 2020 roku dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Status Obowiązujące

Treść

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R    WO.120.2.2020
S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O
z dnia 23 stycznia 2020 r.
 
w sprawie ustalenia w 2020 roku dni wolnych od pracy dla pracowników
 Starostwa Powiatowego w Cieszynie
 
 
Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), § 17 ust. 4 Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonego Zarządzeniem Starosty nr WO.120.42.2018 z dnia 2.07.2018 r. oraz § 36 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu nr 885/ZP/V/18 z dnia 21.06.2018 r.
 
zarządzam, co następuje:
 
                                                                                      § 1
1. Ustala się 12 czerwca (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa, wskazując 20 czerwca (sobota) dniem pracy.
2.
Za dzień 15 sierpnia dla pracowników Starostwa wyznacza się dodatkowy dzień wolny od pracy przypadający w dniu 14 lub 17 sierpnia, według wewnętrznych ustaleń w komórkach organizacyjnych, stosując się do zapisów określonych w § 2 ust. 2 oraz § 3.
3. Za dzień 26 grudnia dla pracowników Starostwa wyznacza się dodatkowy dzień wolny od pracy przypadający w dniu 24 grudnia (Wigilia).
 
                                                                                      § 2
1. W dniach 12 czerwca i 24 grudnia Starostwo Powiatowe w Cieszynie będzie nieczynne.
2.
W dniach 20 czerwca i 17 sierpnia Starostwo Powiatowe w Cieszynie będzie czynne w godzinach 7:30 – 15:30, natomiast w dniu 14 sierpnia w godzinach od 8:00 do 15:00.
 
                                                                                      § 3
1. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Starostwa do sporządzenia i przekazania do Biura ds. Pracowniczych  imiennej listy pracowników danej komórki ze wskazaniem, którzy pracownicy korzystają z dnia wolnego 14 sierpnia, a którzy 17 sierpnia, pamiętając o właściwym zabezpieczeniu funkcjonowania danej komórki organizacyjnej w tych dniach.
2. Listę, o której mowa w ust. 1 należy przekazać do Biura ds. Pracowniczych w terminie do 7 sierpnia.
3. W uzasadnionych przypadkach, kiedy nie jest możliwe udzielenie pracownikowi danej komórki organizacyjnej dnia wolnego w terminach wskazanych w § 1 ust. 2, pracownik może skorzystać z dodatkowego dnia wolnego w najbliższym możliwym terminie, jednak najpóźniej do 30 września.
4. O przypadkach wskazanych w ust. 3, należy zawiadomić Biuro ds. Pracowniczych.

                                                                                      § 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
STAROSTA

Mieczysław Szczurek
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij