Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.051.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie obciążenia nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej Cieszyn, obręb 63 stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako dz. 29/10, dz. 29/11 oraz dz. 31/1, zapisanych w KW BB1C/00018352/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie, prawem służebności przesyłu

Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie nr WO.120.51.2019
Starosty Cieszyńskiego
z dnia 9 grudnia 2019r.
 
w sprawie:
 
obciążenia nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej Cieszyn, obręb 63 stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako dz. 29/10, dz. 29/11 oraz dz. 31/1, zapisanych w KW BB1C/00018352/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie, prawem służebności przesyłu
 
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 3051 oraz art. 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
1. Dokonać obciążenia na czas nieoznaczony, prawem służebności przesyłu części nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w jednostce ewidencyjnej Cieszyn, obręb 63, oznaczonych jako dz. 29/10, dz. 29/11 oraz dz. 31/1, zapisanych w KW BB1C/00018352/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości brutto 3.000,00 zł  (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy) na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A,     31-035 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000073321.
 
2.  Służebność przesyłu, o której mowa w ust. 1 polegać będzie na:
a)  prawie korzystania z części nieruchomości opisanej w ust. 1 o powierzchni łącznej 367,9 m2, w związku z budową linii kablowej SN 20kV o długości 103 m, linii kablowej  nN  0,4kV o długości 132 m oraz budową stacji transformatorowej o mocy 100 kVA  wraz z rozdzielnią SN i Nn. Zakres służebności przesyłu oznaczony jest kolorem pomarańczowym na mapie zasadniczej sporządzonej w skali 1:500, przedstawiającej plan zagospodarowania terenu, przebieg projektowanych linii kablowych oraz miejsce posadowienia stacji transformatorowej, stanowiącej załącznik do zarządzenia,
b) prawie wejścia na przedmiotowy grunt, celem wykonywania czynności związanych z eksploatacją, konserwacją, naprawą (w tym prowadzenia prac ziemnych i innych prac związanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych) oraz usuwaniem awarii.
 
§ 2.
Ustalić odszkodowanie za ustanowienie służebności opisanej w § 1 pkt 2 w kwocie brutto 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy).
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości.
 
                                                                                   § 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
STAROSTA

Mieczysław Szczurek

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij