W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.019.2019

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

wydane przez Starosta Cieszyński

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Cieszyńskiego nr WO.120.1.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego ds. rozpatrywania i kwalifikowania wniosków o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Status Obowiązujące

Treść

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  WO.120.19.2019
S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O
z  dnia 29 kwietnia 2019 r.
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Cieszyńskiego nr WO.120.1.2018 z dnia 
4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego ds. rozpatrywania
 i kwalifikowania wniosków o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
Na podstawie § 36 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie, przyjętego Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 885/ZP/V/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.  oraz § 22 ust. 1 i 4 Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr WO.120.32.2014 Starosty Cieszyńskiego z dnia 11 grudnia 2014 z późn. zm.

zarządzam co następuje:

 § 1
W Zarządzeniu Starosty Cieszyńskiego nr WO.120.1.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego ds. rozpatrywania i kwalifikowania wniosków o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1) Kempe Iwona – osoba wskazana przez Starostę – Przewodnicząca Komisji,”.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 
                                                                                               § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.  


STAROSTA

Mieczysław Szczurek

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane