Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.018.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Starosta Powiatu Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie przygotowania i udziału w kompleksowym ćwiczeniu obronnym pk. „Granit- 2019”

Status Obowiązujące

Treść

ZARZADZENIE Nr WO.120.18.2019
Starosty Cieszyńskiego
z dnia 29.04.2019  r.
 
w sprawie przygotowania i udziału w kompleksowym ćwiczeniu obronnym
 pk. „Granit- 2019”
 
      Na podstawie art. 34 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511), w związku z § 6 ust. 1. pkt 11 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829), Zarządzenia nr 166/19 Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego ćwiczenia obronnego pk. „Granit- 2019” oraz Zarządzenia nr 177/19 Wojewody Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego ćwiczenia obronnego pk. „Granit- 2019”
 
zarządzam, co następuje:
 
                                                                                              § 1 
1. Zarządzeniem reguluje się elementy procesu przygotowania i uczestnictwa w dniach 
11-13 czerwca 2019 r. w wieloszczeblowym ćwiczeniu pk. „Granit- 2019”.
2.Tematem ćwiczenia jest zgrywanie i doskonalenie współpracy obsad głównych stanowisk kierowania organów administracji publicznej w województwie śląskim w kierowaniu realizacją wybranych zadań operacyjnych z obszaru funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
3. Ćwiczenie odbędzie  się w budynkach Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
 
                                                                                               § 2
Do udziału w ćwiczeniu powołuję:
1) Wicestarostę Powiatu Cieszyńskiego, naczelników i kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników realizujących zadania obronne Starostwa, a także zespoły ćwiczące wyznaczone odpowiednio przez: Wójta Gminy Brenna, Wójta Gminy Chybie, Burmistrza Cieszyna, Wójta Gminy Dębowiec, Wójta Gminy Goleszów, Wójta Gminy Hażlach, Wójta Gminy Istebna, Burmistrza Skoczowa, Burmistrza Strumienia, Burmistrza Ustronia, Burmistrza Wisły, Wójta Gminy Zebrzydowice;
2) organy powiatowej administracji zespolonej oraz niezespolonej w powiecie cieszyńskim wskazane jako realizatorzy lub podmioty współuczestniczące w wykonywaniu zadań ujętych w „Planie operacyjnym funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;
3) dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu cieszyńskiego.
 
                                                                                                   § 3
Celem ćwiczenia jest zgrywanie funkcjonowania przyjętego modelu systemu kierowania realizacją wybranych dla jego potrzeb zadań operacyjnych oraz zagadnień szczegółowych, w tym związanych z:
1) funkcjonowaniem systemu stałych dyżurów w powiecie cieszyńskim;
2) prowadzeniem akcji kurierskiej;
3) rozwijaniem głównych stanowisk kierowania organów administracji publicznej;
4) przygotowaniem do przemieszczenia organów administracji publicznej do zapasowych miejsc pracy;
5) przygotowaniem do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych;
6) funkcjonowaniem systemów łączności i informatyki, w tym obszarze dedykowanym wzmacnianiu odporności i przeciwdziałaniu zagrożeniom płynącym z cyberprzestrzeni;
7) udzielaniem wsparcia wojskom sojuszniczym w ramach przedsięwzięć z obszaru HNS;
8) podnoszenie wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej i pracowników administracji samorządowej w realizowaniu zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej.
  
                                                                                                   § 4
1. Jako organ ćwiczący wyznaczam Wicestarostę Powiatu Cieszyńskiego.
2. Powołuję w ramach powiatu na etapie przygotowania ćwiczeń dwuosobową grupę ds. organizacji ćwiczenia w składzie: Inspektor Ochrony Danych oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie- koordynator ćwiczenia.
 
                                                                                                   § 5
Dla sprawnego przygotowania ćwiczenia obronnego zobowiązuję Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie do podjęcia następujących czynności przygotowawczych:
1) przeprowadzenia spotkania roboczego z przedstawicielami jednostek samorządu biorących udział w ćwiczeniu w celu ustalenia tematu, organizacji i przebiegu ćwiczenia oraz przydziału zadań dla poszczególnych uczestników;
2) uzgodnienia z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach opracowanej dokumentacji;
3) zorganizowania szkoleń dla uczestników ćwiczenia.
 
                                                                                                   § 6
Wszystkich uczestników ćwiczenia zobowiązuję do przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, a kontrolę powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
 
                                                                                                   § 7
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Wicestaroście Powiatu Cieszyńskiego.
 
                                                                                                   § 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
STAROSTA

Mieczysław Szczurek

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij