Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.014.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Starosta Powiatu Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej położonej w Wiśle, obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 4349/228 i dz.4349/229, stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej KW BB1C/00038220/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie, prawem przejazdu i przechodu.

Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie nr WO.120.14.2019
Starosty Cieszyńskiego
z dnia 12.04.2019r.
 
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej położonej w Wiśle, obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 4349/228 i dz. 4349/229, stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej KW BB1C/00038220/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie, prawem przejazdu i przechodu.
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 285 ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1025 z późn. zm.).
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Dokonać obciążenia na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wiśle, obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 4349/228 i dz. 4349/229, objętej księgą wieczystą nr BB1C/00038220/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie - prawem przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Wiśle, obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 4349/72, objętej KW BB1C/00030670/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

§ 2
Służebność, o której mowa w § 1 polegać będzie na prawie przechodu i przejazdu całą szerokością dz. 4349/228 i dz. 4349/229, zgodnie z przebiegiem trasy służebności zaznaczonym kolorem czerwonym przez geodetę uprawnionego mgr inż. Krzysztofa Kiszę (świadectwo uprawnień zawodowych nr 19666), na wyrysie z mapy zasadniczej, o identyfikatorze WGD.6642.1.1988.2019, sporządzonym w dniu 28.02.2019r. Całkowita powierzchnia służebności wynosi 1084m2.
Przebieg trasy służebności przedstawia załącznik graficzny – wyrys z mapy zasadniczej sporządzonej
w skali 1:500.

§ 3
Ustanowienie służebności, o której mowa w § 1, następuje za wynagrodzeniem w kwocie 5250 zł plus należny podatek VAT w stawce 23%, tj. w kwocie 1207,50 zł.

§ 4
Wykonanie uchwały powierzyć Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
STAROSTA

Mieczysław Szczurek
 
 
 
 Uzasadnienie
do zarządzenia nr WO.120.14.2019
Starosty Cieszyńskiego z dnia 12.04.2019r.
 
          W dniu 18.10.2018r. wpłynął wniosek o ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną
w Wiśle, obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 4349/228 i dz. 4349/229, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Wiśle, obręb Wisła, oznaczonej jako dz. 4349/72, objętej KW BB1C/00030670/4.
Działka 4349/72 nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dlatego też, niezbędnym jest ustanowienie służebności przejazdu i przechodu, za pośrednictwem działek stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako dz. 4349/228 i dz. 4349/229, objętych KW BB1C/00038220/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
Wynagrodzenie za ustanowienie służebności zostało ustalone dla właścicieli nieruchomości władnącej, położonej w Wiśle, oznaczonej jako dz. 4349/72, objętej KW BB1C/00030670/4, na kwotę w wysokości 5250,00 zł netto, 6457,50 zł brutto (w tym podatek VAT 23% w wysokości 1207,50 zł).
          Zgodnie z art. 285 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny ( Dz. U. z 2018r., poz. 1025 z późn. zm.) nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści  i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).
          W myśl art. 11 ustęp 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204) organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Na podstawie art. 13 ustęp 1 ww. ustawy nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu.
W szczególności nieruchomości mogą być także obciążane m.in. ograniczonymi prawami rzeczowym.
          W związku z powyższym, wydanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Załączniki

Załącznik pdf, 1.44 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij