Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.006.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Starosta Powiatu Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie zmiany procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

Status Obowiązujące

Treść

 Zarządzenie nr WO.120.6.2018
Starosty Cieszyńskiego
z dnia 23.01.2018
 
 
w sprawie zmiany procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie
 
 
Na podstawie:
- art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2342 z późn. zm.)
- art. 40 i art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
1. Zmienia się załącznik nr 1 „Zasady polityki rachunkowości prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie” do Zarządzenia nr WO.120.39.2015 Starosty Cieszyńskiego z dnia 30.12.2015r. w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie zwanego dalej zarządzeniem, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.
W załączniku nr 3 „Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem Powiatu, inwentaryzacja majątku i zasady odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Cieszynie” do Zarządzenia  zmienia się § 2 ust.12, który otrzymuje brzmienie:
Ustala się następujące dolne granice wartości:
10.000 zł – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ( zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych) podlegają ewidencjonowaniu i umarzaniu na koniec każdego roku budżetowego,
500 zł – pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające ewidencji ilościowo-wartościowej i umarzane jednorazowo w dniu przyjęcia do używania.
3.
W załączniku nr 4 „Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie” do Zarządzenia Starosty zmienia się § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
W urzędzie Starostwa Powiatowego prowadzi się:
- „Kasę główną” w siedzibie Starostwa przy ul. Bobreckiej 29,
- „Opłatomat”  w siedzibie Starostwa przy ul. Szerokiej 13, który przyjmuje płatności gotówką i kartą płatniczą w godzinach pracy urzędu,
- w razie potrzeby dopuszcza się uruchomienie na czas określony dodatkowego punktu kasowego.
 
§ 2
1. W wykazie nr 1 – „Wykaz i wzory podpisów osób uprawnionych do sprawdzania i zatwierdzania dowodów finansowo – księgowych pod względem merytorycznym” do „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie” stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia skreśla się osoby wymienione w poz. 13,22,23,24,27,29,31,32,39,40.
2.
W wykazie nr 2 – „Wykaz i wzory podpisów osób uprawnionych do sprawdzania dowodów finansowo - księgowych pod względem formalno - rachunkowym” do „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie” stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia skreśla się osobę wymienioną w poz. 13
 
§ 3
1. Uzupełnia się wykaz nr 1 – „Wykaz i wzory podpisów osób uprawnionych do sprawdzania i zatwierdzania dowodów finansowo – księgowych pod względem merytorycznym” do „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie” stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia o osoby wymienione w wykazie nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzupełnia się wykaz nr 2 – „Wykaz i wzory podpisów osób uprawnionych do sprawdzania dowodów finansowo – księgowych pod względem formalno – rachunkowym” do „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie” stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia o osobę wymienioną w wykazie nr 2  do niniejszego zarządzenia.
3. Uzupełnia się wykaz nr 3 – „Wykaz i wzory podpisów osób uprawnionych do zatwierdzania dowodów finansowo – księgowych do wypłaty” do „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie” stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia o osobę wymienioną w wykazie nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 STAROSTA

Janusz Król
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij