Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.038.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Starosta Powiatu Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

Status Obowiązujące

Treść

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R WO.120.38.2018
S T A R O S T Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O
z  dnia 27.06.2018 r.

w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie
 
Realizując obowiązki wynikające z:
  • Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
    w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247),
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1),
 
na podstawie § 36 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonego Uchwałą Nr 885/ZP/V/18 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 
21 czerwca 2018 r.
zarządzam co następuje:

§ 1
1. Wprowadza się dokumentację wchodzącą w skład Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, na którą składają się:
1) Kontekst Organizacji – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Polityka Bezpieczeństwa Informacji - stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) Procedura Zarządzania Ryzykiem - stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Użyte w dokumentach, o których mowa w ust. 1, skróty oznaczają:
1) SP lub SPC – Starostwo Powiatowe w Cieszynie,
2) SI – System Informatyczny SPC,
3) SZBI – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
4) KKO – Kierownik Komórki Organizacyjnej,
5) NWO – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
6) KIT – Kierownik Biura Obsługi Informatycznej.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz samodzielnym stanowiskom.
 
§ 3
Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
STAROSTA

Janusz Król

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij