W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LVII/460/23
uchwała nr LVII/460/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie uchwalenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/459/23
uchwała nr LVII/459/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/458/23
uchwała nr LVII/458/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/457/23
uchwała nr LVII/457/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany budżetu powiatu
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 8897
uchwała nr: LVII/456/23
uchwała nr LVII/456/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w roku 2024
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 8896
uchwała nr: LVII/455/23
uchwała nr LVII/455/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały LIII/426/23 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2023 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/454/23
uchwała nr LVII/454/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie powierzenia Miastu Katowice zadania publicznego w zakresie organizacji nauki religii Ligi Muzułmańskiej w RP
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/453/23
uchwała nr LVII/453/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie ogłoszenia roku 2024 rokiem Stulecia Głównego Szlaku Beskidzkiego im. Kazimierza Sosnowskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/452/23
uchwała nr LVII/452/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2024 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 8895
uchwała nr: LVII/451/23
uchwała nr LVII/451/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/450/23
uchwała nr LVI/450/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/449/23
uchwała nr LVI/449/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany budżetu powiatu
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 8261
uchwała nr: LVI/448/23
uchwała nr LVI/448/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/399/10 Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Cieszyńskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/447/23
uchwała nr LVI/447/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/446/23
uchwała nr LVI/446/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 8260
uchwała nr: LV/445/23
uchwała nr LV/445/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie powierzenia Gminie Wisła zadania w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na jezdniach i chodnikach dróg powiatowych na terenie Gminy Istebna.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LV/444/23
uchwała nr LV/444/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2680 S ul. Willowa w Wiśle kategorii drogi powiatowej, celem zaliczenia jej przez właściwy organ do kategorii gminnej.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 7331
uchwała nr: LV/443/23
uchwała nr LV/443/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2679 S ul. M. Konopnickiej w Wiśle kategorii drogi powiatowej celem zaliczenia jej przez właściwy organ do kategorii gminnej.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 7330
uchwała nr: LV/442/23
uchwała nr LV/442/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LV/441/23
uchwała nr LV/441/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany budżetu powiatu.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 7329