Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

WO.120.25.2012 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonego zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr 38/09

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Z A R Z Ą D Z E N I E   N R WO.120.25.2012

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z  dnia 25 czerwca 2012

w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonego zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr 38/09  z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy           Starostwa Powiatowego w Cieszynie  

 

Na podstawie art. 1042 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) i § 35 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz § 72 Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonym zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr 38/09 z dnia 2 listopada 2009 r., § 18 i 21 otrzymują brzmienie: 


㤠18

1.      W Starostwie obowiązuje podstawowy, zadaniowy oraz równoważny system czasu pracy.

2.      Długość okresu rozliczeniowego dla wszystkich obowiązujących w Starostwie systemów czasu pracy wynosi 3 miesiące.

§ 21

1.      Pracy w godzinach nadliczbowych nie mogą świadczyć pracownice w ciąży i osoby niepełnosprawne.

2.      Pracownicy sprawujący pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujący się dziećmi w wieku do 8 lat, mogą świadczyć pracę w godzinach nadliczbowych wyłącznie za swoją zgodą."

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Biur Starostwa Powiatowego w Cieszynie.


§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia wywieszenia go na tablicach informacyjnych we wszystkich budynkach będących siedzibą Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

 

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij