W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

WO.120.33.2013 w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zarządzenie Starosty Cieszyńskiego

Nr WO.120.33.2013

z dnia 16.12.2013

w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej


Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 193,  poz. 1287 z późn. zm.), § 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38, poz. 455).


zarządzam co następuje:


§1

Powołuję Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - zwany dalej „Zespołem".


§2

Do kompetencji Zespołu należy koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu cieszyńskiego.


§3

W skład Zespołu wchodzą:

  • Przewodniczący Zespołu: Piotr Jaworski, w zastępstwie Henryka Bałys - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru;

oraz członkowie:

  • Janusz Stasica, w zastępstwie Ewa Grzybowska - Wydział Architektury
    i Budownictwa;
  • Jan Smolarz, w zastępstwie Tomasz Karakuła - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
  • Ewa Pomykacz, w zastępstwie Danuta Kasza lub Krzysztof Kantor - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych.

§4

1.     Posiedzenia Zespołu każdorazowo zwołuje Przewodniczący Zespołu, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

2.     Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa Regulamin Zespołu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Geodecie Powiatowemu.


§6

Traci moc Zarządzenie Starosty Cieszyńskiego nr 34/01 z dnia 16 listopada 2001 r. wraz ze zmianami dokonanymi zarządzeniami: nr 7/03 z dnia 12 marca 2003 r. i nr 39/04 z dnia 26 listopada 2004 r.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA

Jerzy Nogowczyk


Załączniki

Regulamin doc, 42 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane