W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

WO.120.4.2014 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R WO.120.4.2014

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z  dnia 07.03.2014 r.


w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku.

 

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz § 35 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie


zarządzam, co następuje:


§ 1

Wyznacza się następujące dodatkowe dni wolne od pracy w 2014 r. dla pracowników Starostwa

1)     za 3 maja - 2 maja lub 20 czerwca, według wewnętrznych ustaleń w komórkach organizacyjnych Starostwa, z zastrzeżeniem zapisów § 2. 

2)     za 1 listopada - 24 grudnia.

§ 2

1.      W dniach 2 maja i 20 czerwca 2014 r. Starostwo będzie czynne w normalnych godzinach urzędowania.

2.      Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Starostwa do sporządzenia
i przekazania do Wydziału Organizacyjnego - do Kadr imiennej listy pracowników danej komórki, ze wskazaniem którzy pracownicy wybierają wolne dnia 2 maja, a którzy 20 czerwca, pamiętając o właściwym zabezpieczeniu funkcjonowania danej komórki organizacyjnej w tych dniach.

3.      Listę, o której mowa w ust. 2 należy przekazać do Kadr w terminie do 25 kwietnia 2014 r.

§ 3

1.        W dniu 24 grudnia 2014 r. (Wigilia) Starostwo będzie nieczynne.

2.        Zobowiązuje się Wydział Organizacyjny do poinformowania mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego w sposób zwyczajowo przyjęty o okoliczności, o której mowa w ust. 1.


§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów i Biur.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane