W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

WO.120.20.2014 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „ISKRA 2014"


ZARZADZENIE Nr WO.120.20.2014

Starosty Cieszyńskiego

z dnia 19 sierpnia 2014  r.

 

w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „ISKRA 2014"


Na podstawie art. 34 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), w związku z § 5 pkt 4 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 240/13 Wojewody Śląskiego z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zasad organizacji, realizacji i finansowania szkolenia obronnego

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.      Przeprowadzić w dniu 6 października 2014 r. powiatowe ćwiczenie obronne na temat:  Kierowanie uruchamianiem zadań operacyjnych przez organy administracji samorządowej powiatu cieszyńskiego w stanie gotowości obronnej czasu kryzysu.

2.      Ćwiczenie odbędzie  się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.

3.      Jako miejsce odpraw zespołów uczestniczących w ćwiczeniu wyznaczam  salę posiedzeń Rady Powiatu.


§ 2

 Do udziału w ćwiczeniu powołuję: Wicestarostę Powiatu Cieszyńskiego, wyznaczonych odrębnie pracowników Starostwa, a także zespoły ćwiczące wyznaczone odpowiednio przez: Wójta Gminy Brenna, Wójta Gminy Chybie, Burmistrza Cieszyna, Wójta Gminy Dębowiec, Wójta Gminy Goleszów, Wójta Gminy Hażlach, Wójta Gminy Istebna, Burmistrza Skoczowa, Burmistrza Strumienia, Burmistrza Ustronia, Burmistrza Wisły, Wójta Gminy Zebrzydowice.


§ 3

 Celem ćwiczenia jest: 

1.      Przygotowanie indywidualne do wypełniania obowiązków funkcyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz zgrywanie zespołów ludzkich w czasie rozwiązywania problemów wynikających z  warunków funkcjonowania powiatu w  czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa.

2.      Podnoszenie wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej i pracowników administracji samorządowej w realizowaniu zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej.


§ 4

 

            Współorganizatorami ćwiczenia - zgodnie z zawartym porozumieniem są: Wójt Gminy Brenna, Wójt Gminy Chybie, Burmistrz Cieszyna, Wójt Gminy Dębowiec, Wójt Gminy Goleszów, Wójt Gminy Hażlach, Wójt Gminy Istebna, Burmistrz Skoczowa, Burmistrz Strumienia, Burmistrz Ustronia, Burmistrz Wisły, Wójt Gminy Zebrzydowice.


§ 5

 1.      Ćwiczeniem kierował będzie Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego lub w jego zastępstwie inny, wskazany przez niego członek Zarządu Powiatu.

2.      Na szefa sztabu kierownictwa ćwiczenia powołuję Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie.


§ 6

 1.      Powołuję zespół autorski przygotowania ćwiczenia w składzie:

1)      Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie

2)      Inspektor ds. obronnych Starostwa Powiatowego w Cieszynie

2.      Zespół autorski przygotowania ćwiczenia zobowiązuję do:

1)      analizy tematu i  zarządzenia do odbycia ćwiczenia, w tym:

a)      zadań zawartych w programie i planie ćwiczenia,

b)      wyników szkolenia uzyskanych przez ćwiczących,

c)      konieczności przećwiczenia określonego zagadnienia szkoleniowego,

d)     warunków bazy szkoleniowej.

2)      doboru odpowiedniej literatury.

3)      opracowania koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia,

4)      sporządzenia i skompletowania planu przeprowadzenia ćwiczenia.

5)      opracowania zarządzenia organizacyjnego do przeprowadzenia ćwiczenia.

6)      przeglądu i skompletowania dokumentacji ćwiczenia.


§ 7

 Dla sprawnego przygotowania ćwiczenia obronnego zobowiązuję Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie do podjęcia następujących czynności przygotowawczych:

1)      przeprowadzenia spotkania roboczego z przedstawicielami jednostek samorządu biorących udział w ćwiczeniu w celu ustalenia tematu, organizacji i przebiegu ćwiczenia oraz przydziału zadań dla poszczególnych uczestników,

2)      opracowania koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia oraz planu przeprowadzenia ćwiczenia i przedstawienia mi do zatwierdzenia,

3)      uzgodnienia z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach opracowanej dokumentacji,

4)      wydania uczestnikom dokumentów stanowiących podstawę do przeprowadzenia ćwiczenia,

5)      zorganizowania instruktażu dla uczestników ćwiczenia.


§ 8

 1.      Wszystkich uczestników ćwiczenia zobowiązuję do przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

2.      Kontrolę w tym zakresie powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Cieszynie.


§ 9

 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie.


§ 10

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

Powiadom znajomego