W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

WO.120.28.2014 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie  Nr  WO.120.28.2014

Starosty  Cieszyńskiego 

z  dnia 10 listopada 2014 r. 

w  sprawie  powołania  Komisji  Inwentaryzacyjnej

 

Na  podstawie:

 -   § 32 ust.2   Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego  w  Cieszynie,

-  § 13 ust.1  Instrukcji  w sprawie gospodarki majątkiem Powiatu, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Cieszynie stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 28/2010 Starosty Cieszyńskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

 

ustala  się  co  następuje:

§  1

Powołuje  się  Zakładową Komisję  Inwentaryzacyjną do  przeprowadzenia  inwentaryzacji  rocznej pozostałych aktywów i pasywów (z wyłączeniem składników majątku trwałego)       w składzie:

1.      Beata Domagała                    -  przewodniczący,

2.      Paweł Brągiel                         -  członek,

3.      Maria Świetlicka                    -  członek,

4.      Karina Kominek                    - członek.


§  2

1.  Zarządza się przeprowadzenie w Starostwie Powiatowym w Cieszynie: 

a)      inwentaryzacji rocznej sald aktywów i pasywów,

b)      spisu z natury środków pieniężnych w kasie, druków ścisłego zarachowania, czeków  obcych, weksli i innych papierów wartościowych,

c)      tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych,  nalepek na szybę, licencji, zezwoleń i zaświadczeń na transport w Wydziale  Komunikacji.


2.      Czynności określone w ust. 1 przeprowadzić w terminach i na zasadach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA

Jerzy NogowczykZałączniki

Załącznik doc, 43 kB

Powiadom znajomego