W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

WO.120.29.2014 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku trwałego


Zarządzenie Nr WO.120.29.2014

Starosty Cieszyńskiego

z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku  trwałego


Na  podstawie:

- § 33 ust.2   Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego  w  Cieszynie,

- § 10 ust.1,2,3 Instrukcji  w sprawie gospodarki majątkiem Powiatu, inwentaryzacji majątku i  zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Cieszynie  stanowiącej  załącznik  nr  3  do  Zarządzenia  nr 28/2010 Starosty Cieszyńskiego  z  dnia  19 października 2010 r. w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

 

ustala  się  co  następuje:


§ 1

1.       Zarządza się przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych objętych ewidencją na kontach 011, 013, 020 w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, w okresie od dnia 10.11.2014 r.  do dnia  31.12.2014 r.

2.       Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 30 listopada 2014 r.

3.       Dopuszcza się przeprowadzenie inwentaryzację w oparciu o spis z natury przeprowadzany przy użyciu urządzeń rejestrujących (kolektorów danych) i systemu informatycznego „ŚRODKI TRWAŁE" firmy REKORD.

 

§ 2

1.       Do przeprowadzenia spisu z natury powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:


1. Michał Rajwa    - przewodniczący

2. Natalia Cieślar   - członek

3. Iwona Menka    - członek

4. Bożena Krupa    - członek


2.       Osoby powołane na członków Komisji Inwentaryzacyjnej ponoszą odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

3.       Upoważnia się przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej, w celu sprawnego i terminowego przeprowadzenia spisu z natury, do powołania zespołów spisowych.

 

§ 3

1.       Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

1)     nieruchomości,

2)     środki trwałe,

3)     pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie),

4)     wartości niematerialne i prawne

5)     inwestycje w toku.

2.       Składniki majątku wymienione w  ust. 1 pkt. 2 i 3 należy spisać na arkuszach spisu                    z natury.

3.       Do przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie składników majątkowych wymienionych w ust. 1 pkt. 1, 4 i 5 (inwentaryzacja w drodze weryfikacji bądź uzgodnienia sald) zobowiązuję głównego księgowego Starostwa. 


§ 4

Zobowiązuję komisję do:

1)      przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,

2)      przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem powiatu, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,

3)      sporządzenia sprawozdania z przebiegu spisu z natury,

4)      sporządzenia protokołu z rozliczenia wyników inwentaryzacji,

5)      przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Wydziału Finansowego w terminie pięciu dni po zakończeniu inwentaryzacji.


§ 5

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

 

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.


§ 7

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.Otrzymują do wykonania:

1. ................................................... - przewodniczący

2. ................................................... - członek

3. ................................................... - członek

4. ................................................... - członek


(podpisy członków  komisji)                                   .............................................

(pieczęć imienna i podpis kierownika     jednostki)


STAROSTA

Jerzy Nogowczyk


Otrzymują do wiadomości:

1) Skarbnik Powiatu

2) Sekretarz Powiatu

3) Naczelnik Wydziału OrganizacyjnegoPowiadom znajomego