W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.32.2014

TRACI MOC PRZEZ WO.120.63.2020 Z DNIA 1.12.2020 R.
ZMIENIONE PRZEZ WO.120.16.2017 Z DNIA 18.04.2017 R.
ZMIENIONE PRZEZ WO.120.57.2020 Z DNIA 09.11.2020 R.

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R WO.120.32.2014

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z  dnia 11 grudnia 2014 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie


 Na podstawie § 35 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zmianami),


zarządzam co następuje:


§ 1

Wprowadza się Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi Opiniującemu.


§ 3

 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Cieszynie.


§ 4

Traci moc Zarządzenie Starosty Cieszyńskiego nr WO.120.33.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.,
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.STAROSTA

Jerzy Nogowczyk
Powiadom znajomego