W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

20/09 w sprawie powołania komisji przetargowej


Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  20/ 09

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z dnia 17 czerwca 2009 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej.Na podstawie § 33 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Zarządzenia Nr 5/09 Starosty Cieszyńskiego z dnia 06.04.2009r. w zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane.


§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz przedstawienia propozycji: wykluczenia, odrzucenia, wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.150.000 euro na wybór Wykonawcy robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn: „Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 poprzez przebudowę drogi powiatowej - ul. Bielska w Skoczowie", w składzie :


  1. Józef Waschut                                             - Przewodniczący Komisji
  2. Monika Kalinik                                             - Członek Komisji
  3. Magdalena Suchanek -Kowalska             - Członek Komisji
  4. Maria Kowalska                                          - Członek Komisji
  5. Gabriela Sztuchlik                                       - Sekretarz Komisji

§ 2

Komisja działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego Nr 5/09 z dnia 06.04.2009r.


§ 3

Członkami Komisji merytorycznie odpowiedzialnymi za przedmiot zamówienia są Monika Kalinik oraz Magdalena Suchanek - Kowalska.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.S T A R O S T A

 

  Czesław Gluza


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane