W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

22/09 w sprawie powołania komisji przetargowej


Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  22/09

S T A R O S T Y   C I E S Z Y Ń S KI E G O

z dnia 7 lipca 2009 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej.

 

 

Na podstawie § 33 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Zarządzenia Nr 5/09 Starosty Cieszyńskiego z dnia 06.04.2009r. w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane.


§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz przedstawienia propozycji: wykluczenia, odrzucenia, wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Inżyniera Kontraktu oraz do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz przedstawienia propozycji: wykluczenia, odrzucenia, wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - I etap cz. 2 (Połączenie ulicy Frysztackiej z ul. Graniczną - ul. Ładna -Boczna)" w ramach projektu „Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna" w składzie:1.      Józef Waschut                                           - Przewodniczący Komisji

2.      Monika Kalinik                                           - Członek Komisji

3.      Justyna Goszyc                                          - Członek Komisji

4.      Maria Kowalska                                          - Członek Komisji

5.      Sławomir Zipser                                         - Członek Komisji

6.      Magdalena Suchanek- Kowalska              - Członek Komisji

7.      Gabriela Sztuchlik                                      - Sekretarz Komisji


§ 2

Komisja działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego Nr 5/09 z dnia 06.04.2009 r.


§ 3

Członkami Komisji merytorycznie odpowiedzialnymi za przedmiot zamówienia są Monika Kalinik, Sławomir Zipser oraz Magdalena Suchanek-Kowalska.


§ 4

Traci moc Zarządzenie  Nr 12/09 Starosty Cieszyńskiego z dnia 28 maja 2009r.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

S T A R O S T A

 

  Czesław Gluza


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane