W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Starosta Cieszyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (..) ogłasza zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej...


Starosta Cieszyński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej


Zgodnie z art. 124 a, art. 124 ust. 1 i 2, w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Polkomtel S.A.

ogłasza

zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Strumień, obręb Zabłocie, zapisanej w operacie ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Cieszynie jako pgr 1775/1 o powierzchni 0,4542 ha i pgr 1775/2 o powierzchni 0,1660 ha, poprzez udzielenie Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, zezwolenia na budowę traktu światłowodowego FO20031 w relacji BB22115 Strumień - B22121 Brożyska.

W operacie ewidencji gruntów i budynków jako właściciel pgr 1775/1 i pgr 1775/2 wpisany jest Wincenty Mańka. Ustalono, że Wincenty Mańka zmarł w dniu 17.02.1973r. Z oświadczenia z dnia 6.09.2011r., złożonego przez Karola Mańkę wynika, że postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone. Z posiadanej dokumentacji wynika, że dla pgr 1775/1 i pgr 1775/2 nie została założona księga wieczysta. W związku z tym powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ww. ustawy.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, w szczególności ewentualnych spadkobierców Wincentego Mańka o zgłoszenie się do Starosty Cieszyńskiego, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w celu wykazania swoich praw do nieruchomości. Zgodnie z art. 114 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z ww. nieruchomości.

Zgłoszenia należy dokonywać pisemnie na poniższy adres:

Starosta Cieszyński, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, Sprawa WN.6821.47.2011.Si

Tel. kontaktowy 334777425.Załączniki

Ogłoszenie doc, 31 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane