W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/129/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

PROJEKT:

 

UCHWAŁA Nr XL/    /10

RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/129/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Na podstawie

art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, ze zm.)

oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.)

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala:

 

§ 1

W uchwale nr XV/129/08 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury wprowadzić następującą zmianę:

w § 3 skreślić „2.500 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)”, wpisać „3.000 zł (słownie trzy tysiące złotych).

 

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

 

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W obecnie obowiązującej przedmiotowej uchwale Rady Powiatu Cieszyńskiego wysokość środków pieniężnych przyznawanych laureatom nie była waloryzowana od 2007 r.  i wynosi łącznie 7.500 zł, co w przypadku uhonorowania w trzech kategoriach (twórczości, upowszechniania i ochrony kultury) daje przeciętną kwotę 2.500 zł brutto na jedną kategorię.

Od lat aktywnie staramy się o zwiększenie prestiżu Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie kultury. Wyraża się to w szczególności poprzez szeroką jej promocję w środkach masowego przekazu, a także poprawę, coraz wyższej próby, oprawy artystycznej i organizacyjnej ceremonii nadania. Starania te zwieńczyło przed trzema laty nadanie, nagrodzie Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie kultury, imienia ks. Leopolda Jana Szersznika. Dzięki temu nastąpił i następuje w dalszym ciągu, widoczny wzrost znaczenia jej wartości, obserwowany zarówno pośród wielu mieszkańców powiatu, jak i w samym środowisku ludzi kultury i sztuki.

Wysiłki te, a zwłaszcza ich zauważalne efekty promocyjne dla powiatu wraz  z faktem dosyć odległej już w czasie ostatniej waloryzacji połączonych z nagrodą gratyfikacji pieniężnych, łącznie sprawiają, że konieczne staje się ich obecne zwiększenie.


Powiadom znajomego