W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2010 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: „Termomoderni


Uchwała Nr XLIV/     /10

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2010 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie”

 

Na podstawie:

-  art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

-  art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)Rada Powiatu uchwala co następuje

 

§ 1

 

1. Zaciągnąć na zasadach preferencyjnych pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 344.253 zł realizowaną w 2010 r.

2. Zawrzeć umowę pożyczki w terminie do 30 września 2010 r.


§ 2

 

Pożyczkę o której mowa w § 1 przeznaczyć na dofinansowanie w 2010 roku zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie”


§ 3

 

1.                  Źródłem spłat pożyczki będą dochody budżetu Powiatu w latach  2011 – 2020.

2.                  Pożyczka zostanie spłacona w nieprzekraczalnym terminie do  31 grudnia 2020 roku.


   § 4

 

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy pożyczki w wysokości 344.253 zł  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do wystawienia weksla in blanco stanowiącego formę zabezpieczenia zobowiązania pożyczkowego, o którym mowa wyżej.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE

W związku z planowaną realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie przy ul. Frysztackiej” na wniosek Powiatu Cieszyńskiego,  WFOŚiGW w Katowicach przyznał pożyczkę w wysokości 344.253 zł (oprocentowanie na poziomie 0,6 stopy redyskonta weksli, obecnie 3 %). W celu uruchomienia pożyczki niezbędne jest podpisanie w terminie do 22 września br. umowy, dla ważności której wymagana jest uchwała.

Zatem niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu wnosi o upoważnienie do zaciągnięcia pożyczki w wys. 344.253 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 Powiadom znajomego